KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Svet staršev

Poslovnik Sveta staršev

Internetni portal ZASSS

 

ŠOLSKO LETO 2023/24:

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev - NEPOTRJEN

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev

Samoevalvacijsko poročilo - Učne navade

 

ŠOLSKO LETO 2022/23:

Zapisnik 3. redne seje sveta staršev

Zapisnik 1. izredne seje sveta staršev 

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev 

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev 

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev

Samoevalvacijsko poročilo - Razredne ure

 

 

 

ŠOLSKO LETO 2021/22: 

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev

Samoevalvacisjko poročilo - Razredne ure 2022

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev

Zapisnik 3. redne seje sveta staršev

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev

 

 

ŠOLSKO LETO 2020/21:

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev 

Samoevalvacijsko poročilo - Delo od doma 2021

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev 

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev

Zapisnik 3. redne seje sveta staršev

 
ŠOLSKO LETO 2019/20:

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev 

Samoevalvacijsko poročilo

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev 

Zapisnik 2. dopisne seje sveta staršev 

 

 

ŠOLSKO LETO 2018/19: 

 

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev

Vabilo na 2. redno sejo sveta staršev

Samoevalvacijsko poročilo 

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev

Zapisnik 3. redne seja sveta staršev

 

 ŠOLSKO LETO 2017/18:

Zapisnik 3. redne seje sveta staršev (6. zap)  

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev (5. zap.) 

Vabilo na 1. dopisno sejo sveta staršev (5. zap.) 

Zapisnik 2. izredne seje sveta staršev (4. zap.) 

Vabilo na 2. izredno sejo sveta staršev (4. zap.) 

Samoevalvacijsko poročilo 

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev (3. zap.) 

Vabilo na 2. redno sejo sveta staršev (3. zap.) 

Zapisnik 1. izredne seje sveta staršev (2. zap.) 

Vabilo na 1. izredno sejo sveta staršev (2. zap.) 

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev (1. zap.) 

Vabilo na 1. redno sejo sveta staršev (1. zap.) 

 

ŠOLSKO LETO 2016/17:

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev (1.zap.)

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev (2.zap.)

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev (3.zap.)

Zapisnik 3. redne seje sveta staršev (4.zap.)
ŠOLSKO LETO 2015/16:

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev

Zapisnik 3. redne seje sveta staršev

Zapisnik 4. seje sveta staršev (dopisna)

Zapisnik 5. seje sveta staršev (dopisna)ŠOLSKO LETO 2014/15:

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev

Zapisnik 3. redne seje sveta starševŠOLSKO LETO 2013/14:

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev

Zapisnik 3. redne seje sveta staršev

Starejša gradiva:

Povzetki delavnice NASILJE na 3. ORS

Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju - poročilo

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2012/2013

Letni delovni načrt OŠ Venclja Perka 2013/2014

Samoevalvacijsko poročilo 2014

POROČILO O REALIZACIJI  LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  2011/12

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VENCLJA PERKA  2012/13

Okrožnica Zveze aktivov Sveta staršev Slovenije(junij 2011)

Okrožnica Zveze aktivov Sveta staršev Slovenije(september 2011)

Povzetek samoevalvacije 2011/12

Učni uspeh po 1. ocenjevalnem obdobju, 2011/12

Okrožnica ZASSS

Zapisnik Aktiva sveta staršev OŠ v centru Cirius Kamnik