KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Svet staršev

Poslovnik Sveta staršev

Internetni portal ZASSS

Samoevalvacijsko poročilo - Delo od doma 2021

 

ŠOLSKO LETO 2020/21:

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev (nepotrjen)

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev (nepotrjen)

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev (nepotrjen)

 

ŠOLSKO LETO 2019/20:

 

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev

Vabilo na 2. redno sejo sveta staršev

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev 

Samoevalvacijsko poročilo

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev 

Zapisnik 2. dopisne seje sveta staršev (nepotrjen)

 

 

ŠOLSKO LETO 2018/19: opomba:Zapisnik zadnje seje se potrjuje na naslednji seji.

 

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev

Vabilo na 2. redno sejo sveta staršev

Samoevalvacijsko poročilo 

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev

Zapisnik 3. redne seja sveta staršev

 ŠOLSKO LETO 2017/18:

Zapisnik 3. redne seje sveta staršev (6. zap)  

Zapisnik 1. dopisne seje sveta staršev (5. zap.) 

Vabilo na 1. dopisno sejo sveta staršev (5. zap.) 

Zapisnik 2. izredne seje sveta staršev (4. zap.) 

Vabilo na 2. izredno sejo sveta staršev (4. zap.) 

Samoevalvacijsko poročilo 

Zapisnik 2. redne seje sveta staršev (3. zap.) 

Vabilo na 2. redno sejo sveta staršev (3. zap.) 

Zapisnik 1. izredne seje sveta staršev (2. zap.) 

Vabilo na 1. izredno sejo sveta staršev (2. zap.) 

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev (1. zap.) 

Vabilo na 1. redno sejo sveta staršev (1. zap.) 

 

Šolsko leto 2014/2015

Zapisnik 1. seje


Šolsko leto 2013/2014

Povzetki delavnice NASILJE na 3. ORS

Zapisnik 2. seje (29.1.2014)

Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju - poročilo

Zapisnik 12. seje

Zapisnik 11. seje

Zapisnik 10. seje

Zapisnik 9. seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 7. seje (2013-2017)

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2012/2013

Letni delovni načrt OŠ Venclja Perka 2013/2014

Samoevalvacijsko poročilo 2014

 


Šolsko leto 2012/2013

Anketa ZASS, predvideni ukrepi v šolstvu 2012/13 (v pdf)

Anketa ZASS, predvideni ukrepi v šolstvu 2012/13

POROČILO O REALIZACIJI  LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA  2011/12

LETNI DELOVNI NAČRT OŠ VENCLJA PERKA  2012/13

Poslovnik sveta staršev OŠ Venclja Perka

Okrožnica Zveze aktivov Sveta staršev Slovenije(junij 2011)

Okrožnica Zveze aktivov Sveta staršev Slovenije(september 2011)

Gradivo 2. seje Sveta staršev, 2011/12:

Povzetek samoevalvacije 2011/12

Učni uspeh po 1. ocenjevalnem obdobju, 2011/12

Okrožnica ZASSS

Zapisnik Aktiva sveta staršev OŠ v centru Cirius Kamnik