KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Govorilne ure

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE, PROSTORI

 

št.

Strokovni delavec

Odd., pred.

Poučuje, opravlja

DOP GU

dan /ura pouka

POP GU

prostor

1. 

Barabara Štefula

1. a

OPB 11

vse predmete, N1A, OPB

Ponedeljek, 5. ura

P 47

2.        

Jelka Lesar

1. a

druga učiteljica v 1. razredu

Ponedeljek, 5. ura

P 47

3.        

Lidija Blažej

1. b

vse predmete

Ponedeljek, 5. ura

P 46

4.        

Petra Korošec

1. b

druga učiteljica v 1. razredu

Ponedeljek,  4.ura

P 46

5.        

Ana Hočevar

1. c

vse predmete, razen LUM

Četrtek,

5. ura

P 45

6.        

Sabina Krajnik

1 .c

vse predmete, OPB 10

Sreda, 4. ura

P 45

7.        

Alenka Živic

2 .a

vse predmete, razen TJA

Sreda,

5. ura

I 52

8.        

Alenka Ogorevc

2. b

vse predmete, razen TJA

Torek, 4. ura

I 55

9.        

Špela Zrimšek

2. c

vse predmete, razen TJA

Petek, 3. ura

P 48

10.     

Petra Košir

3. a

vse predmete, razen TJA

Ponedeljek, 6. ura

I 54

11.     

Breda Stanič

3. b

vse predmete, razen TJA

Torek 2. ura

II 76

12.     

Katja Remec

3. c

vse predmete, razen TJA

Četrtek,

4. ura

I 53

13.     

Katja Erban

4. a

vse predmete razen TJA

Ponedeljek, 3. ura

II 77

14.     

Sara Smrkolj

4. b

vse predmete, razen TJA

Ponedeljek,

2. ura

II 80

15.     

Lina Likavec Doris Vidic

4. c

vse predmete, razen TJA

Po dogovoru

II 79

16.     

 Andreja Gorjup

5. a

vse predmete, razen TJA, GUM, ŠPO

Torek, 4. ura

II 84

17.     

Karlina Strehar

5. b

vse predmete, razen TJA, LUM, ŠPO

Petek. 4.ura

II 98

18.     

Meta Gorjanc

5. c

vse predmete, razen TJA, ŠPO

Petek, 2. ura

II 85

19.     

Ana Ložar

TJA

OPB13

TJA 2.r, 3.r, 4.r, 5.c, OPB

Četrtek, 1. ura

Projekcijska

dvorana

20.     

Martina Lesjak

OPB 1

LUM 5.b, OPB

Četrtek, 5. ura

  P/47

21.     

Boža Emeršič

OPB 2

OPB

Ponedeljek,

4 ura

Kabinet

1. r

22.     

Janja Vidic

OPB 3

OPB

Torek, 4. ura

Kabinet

1. r

23.     

Ingrid Kralj

OPB 4

OPB

Ponedeljek,

4. ura

kabinet

1. r

24.     

Špela Gorjup

OPB 6

OPB, ŠPO

Ponedeljek,

5. ura

Kabinet

1. r

25.     

Urška Milovanović

OPB  7

 OPB, DSP, ISP

Po dogovoru

Zbornica

26.     

Jože Koritnik

OPB 5

OPB, ISP

Četrtek, 3. ura

Zbornica

27.     

Rebeka Domanjko

OPB 8

OPB, NŠP, ŠSP

Sreda, 4. ura

Zbornica

28.     

Nina Arh

OPB 9

N2N, NI1, FVZ, OPB

Sreda, 1. ura

Zbornica

29.     

Silva Bohinc

6. a

MAT 6. a, dif. 8.r,  FIZ 8. in 9.r

Sreda, 2. ura

II 94

30.     

Tanja Povhe

6. b

TJA 6.r, dif. 8., 9 r., NI1

Torek, 4. ura

I 104

31.     

Maja Vidner T.

6. c

MAT 6.c, 7.a,b dif. 8. in 9.r

Torek, 4.ura

I 157

32.     

Tina P. Ostrožnik

7. a

TJA dif. 8. in 9. r, dop,

SLJ 6. b, 7.a  dif. 8. in 9. r, GKL

Ponedeljek,

4. ura

II 96

33.     

Lea Juteršek

7. b

SLJ 6. b, 7,b, dif. 8. in 9. r, ŠNO

Sreda, 4. ura

K 20

34.     

Vanja Repič

7. c

LUM 6. - 9. r, LS 3, NUM, LS

Torek, 2. ura

II 92

35.     

Bojan Bokalič

7. č

ŠPO 5.a, 6.a,c, 7.c,č, 8.a,b, 9.a,b IŠP

Ponedeljek,

2. ura

kabinet ŠPO

36.     

Polona Seničar

8. a

MAT 9.a, dif.8.r, TIT 6.-8. r, OGL

Torek, 6. ura

K 36

37.     

Tomaž Stanovnik

8. b

TJA  5.a,b  6.b, c, 7.b,c  dif. 8. in 9. r

Četrtek, 2. ura

II 97

38.     

Klemen Stepišnik

8. c

ZGO 6. - 9.r, IP OPK, ISOP

Torek, 5. ura

II 91

39.     

Primož Parkelj

9. a

ŠPO 5.c, 6.a,b, 7.a,b, 8.a,c, 9.b,c, ŠSP

Ponedeljek,

 4. ura

II  95

40.     

Petra Paradiž K.

9. b

MAT 7.a, dif. 9.r,  TIT 6.-8.r,OGL

Četrtek, 2. ura

K 33

41.     

Nataša V. Jerič

9. c

SLJ 6. c,  7. c, č  dif. 8., 9. r, 

Torek, 3. ura

II 87

42.     

Manca Cerar

MAT

MAT 6.b, 7.c, dif. 8. in 9.r

Torek, 3. ura

Kabinet MAT

43.     

Nejc Mesesnel

KEM,

NAR

NAR  6.b,c  7.r,  KEM 9.r

Petek, 2. ura

P 118

44.     

Andreja Mežan

SLJ,

TJA

TJA  7.a,č,  dif. 8. in 9. r, SLJ dif. 8, 9.r

Četrtek, 4. ura

I 105

45.     

Jože Račič

GEO

GEO 6. -9.r, TVZ

Sreda, 3. ura

Zbornica

46.     

Vesna Toman

GOS, BIO

lab., GOS. 6.r, BIO 8. in 9.r, SPH

Torek, 4. ura

P 119

47.     

Romana A. Dolenc

NAR GOS

OPB 12

lab., NAR 6.a, 6.r, OPB, SPH

Četrtek, 5. ura

P 119

48.     

Anja Novak

PREH.

Vodja prehrane

Po dogovoru

P 119

49.     

Mojca Kržič

RAČ

porodniška

Po dogovoru

I 108

 

50.     

Gorazd Klep

GUM,OPB

GUM 6.- 9. r, pevski zbori

Torek, 4. ura

Zbornica

51.     

Meta P. Radović

ŠPORT

ŠPO 6. b,c, 7. r,  8.b,c, 9. b,c  ŠZZ

Torek, 2,ura

Kabinet ŠPO

52.     

  Petra K. Hambisa

IP

ŠI 1, ŠI 2

Po dogovoru

 

53.     

Maša Koletnik

PEDAG

DSP

Po dogovoru

Kabinet DSP

54.     

Ana Turšič

SPEC.P.

DSP, ISP

Po dogovoru

Kabinet 35

55.     

Darja Hristovski K.

SPEC.P.

SOC.P.

DSP

Po dogovoru

Kabinet

1. r

56.     

Nataša Vanček

SPEC.P

DSP, ISP, ŠSS

Po dogovoru

Kabinet 63

57.     

Bojana Vodnjov

SOC. PED

DSP, DKE, ŠSS

Po dogovoru

Kabinet 61

58.     

Amra Bektešević

ŠSS

DSP, ŠSS / PED

Po dogovoru

Pisarna 67

59.     

Teja Dečman

ŠSS

DSP, ŠSS / PSIH

Po dogovoru

Pisarna 68

60.     

Štefka Zore

KNJ.

KNJIŽNIČARKA

Po dogovoru

Knjižnica

61.    

Robert Osolnik

POM.R.

POM. RAVNATELJICE,

ROM, UBE, MME

Torek, 2. ura

Pisarna 64

62.     

Tjaša Kampos

POM.R.

POM. RAVNATELJICE,

KEM 8. r, POK

Četrtek, 5. ura

Pisarna 64

63.     

Maša Mlinarič

RAVN.

RAVNATELJICA

Po dogovoru

Pisarna 69

 

 

Legenda/prostori: I, II – nadstropje, P – pritličje, K – klet, U – uprava, kab. – kabinet, knj. – knjižnica, rač. – računalnici

 

 

Opomba: Dopoldanska govorilna ura traja 45 minut in se izvaja v istem tednu kot popoldanske govorilne ure. Preverite, če je učitelj prost oziroma prisoten v šoli (lahko je razporejen za nadomeščanje, ali odsoten). 

 

V mesecu, ko so roditeljski sestanki razvrščeni skozi cel teden, se starši učencev na predmetni stopnji za govorilne ure individualno dogovarjajo s posameznim učiteljem