KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Šolski okoliš

1. Šolo je ustanovila Občina Domžale, z Odlokom št. 01500-7/98, z dne 4.2.1998, Odloki o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi, št. 01302-12/06, z dne 21.6.2006, št. 0072-4/07, z dne 23.5.2007 in št. 72-7/2010 z dne 24.3.2010. Vpisana je v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani. Sedež šole je v Domžalah, na Ljubljanski 58 a.

2. Šolski okoliš OŠ Venclja Perka Domžale: naselji Depala vas in Domžale z ulicami oziroma cestami: Aškerčeva, Brejčeva, Brezova, Cankarjeva, Hrastova, Javorjeva, Jesenova, Kajuhova, Karlovškova, Kasalova, Kersnikova, Kolodvorska, Kosovelova, Krakovska, Krožna, Ljubljanska 1 do št. 72A, 74, 76, 76A, 78, 80, 80A ter od št.82 do vključno 95, Mačkovci, Masarykova št.1 do 4, 8, 9, 11 do 17, 24 do 26, Masljeva, Na Zavrteh, Nova ulica, Obrtniška, Partizanska, Poljska pot, Pot na Pridavko, Prečna ulica, Prešernova cesta, Radio cesta, Ravnikarjeva, Roška, Savska cesta, Slomškova od št. 30 dalje, Stobovska, Stranska, Študljanska, Tabor, Taborska cesta, Trubarjeva, Trzinska , Ulica Antona Skoka, Ulica Urha Stenovca, Ulica Simona
Jenka, Usnjarska, Varškova, Vodnikova, Vodovodna in Železniška.

 

ŠOLSKI OKOLIŠ (.pdf)

Varne poti v šolo in kritične točke