KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Odjava prehrane

Kratkoročni način odjave: sami preko eAsistenta ali na telefon 01/729 8 300 oz. 041 651 095 (kjer lahko otroka odjavite do 8. ure za tekoči dan oziroma do 14 dni vnaprej)


Dokončno odjavo otroka od obroka (če veste, da otrok obroka ne bo potreboval do konca šolskega leta) pa sporočite na elektronski naslov sasa.kotolenko-kovac@guest.arnes.si ali anja.novak2@guest.arnes.si. Sporočite nam, od katerega obroka otroka odjavljate, otrokovo ime in priimek, razred ter datum od katerega dne se odjava upošteva. Odjavljanje za nazaj ni možno.

Obroki, na katere je otrok prijavljen, v primeru neodjave ali prepozne odjave, bodo zaračunani po ceniku.