KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Prijava/Odjava prehrane

1. Dolgoročne prijave in odjave na prehrano:

Prijava ob začetku novega šolskega leta poteka preko priloženega obrazca, vendar je možna tudi med šolskim letom. Vsaka dodatna prijava mora biti pisna: obvestilo v beležki ali e-sporočilo na enega od spodaj navedenih e-naslovov.

 Odjava od prehrane med šolskim letomdo konca šolskega leta je možna zgolj na podlagi pisne izjave starša ali skrbnika: obvestilo v beležki ali e-sporočilo na enega od spodaj navedenih e-naslovov.

 

2. Odjava posameznih obrokov v času učenčeve odsotnosti:

E-Asistent: obroke odjavite sami za tekoči dan do 7.30 ure zjutraj* in za največ 14 dni vnaprej; veljajo samo pravočasne in dejansko vnesene odjave;

 E-sporočilo v šolo: učenca odjavite za tekoči dan do 7.30 ure zjutraj*; odjava velja za vse strnjene dneve njegove odsotnosti v tem nizu. Če se učenec vmes vrne v šolo za en sam dan, je potrebno z novim dnem njegovo odsotnost ponovno najaviti.

E-naslovi, na katere lahko odjavite obroke:

 

Klic v šolo: učenca odjavite za tekoči dan do 7.30 ure zjutraj*; odjava velja za vse strnjene dneve njegove odsotnosti v tem nizu. Če se učenec vmes vrne v šolo za en sam dan, je potrebno z novim dnem njegovo odsotnost ponovno najaviti.

Telefonska številka, na katero lahko odjavite obroke: 01 729 8 300 ali 041 651 095.

 

Če učenca v času njegove odsotnosti ne odjavite od prehrane, se učencu prehrana zaračuna po ceniku. Pozor: odjava prehrane poteka ločeno in neodvisno od sporočila o odsotnosti učenca razredniku.

*Odjava po 7.30 uri zjutraj se šteje kot nepravočasna in za tisti dan ne velja.

  • V primeru, da učencem šola obroka zaradi poteka načrtovane šolske aktivnosti ne more zagotoviti, ta obrok avtomatsko odjavimo vsem učencem.


3. Dietna prehrana (medicinsko indicirana prehrana):

Z novim šolskim letom je potrebno potrditi oz. obnoviti medicinsko indicirane diete s strani specializiranega zdravnika. Prav tako je potrebno predložiti potrdilo o morebitni ukinitvi diete. Ustrezno izpolnjene obrazce oddajte razrednikom čim prej v septembru oz. najkasneje do 30. 9. tekočega leta. 

Učenci, ki imajo trajno dieto (diabetes tip 1, celiakija), tega obrazca ne potrebujejo ponovno izpolnjevati.

 Če do uvedbe diete (kratko- ali dolgotrajna) pride med šolskim letom, je potrebno čim prej po uvedbi diete predložiti zdravniški potrdilo.