KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

EKOŠOLA

EKOŠOLA NA OŠ VENCLJA PERKA

 V šolskem letu 2020/21 je OŠ Venclja Perka ponovno osvežila članstvo v nacionalnem programu EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, ki se trudi celostno promovirati skrb za okolje v šolah po 7 korakih.

Več na: https://ekosola.si/

Z raznolikimi aktivnostmi EKOŠOLE se vsi učitelji in zaposleni na OŠ Venclja Perka trudimo celostno vključevati smernice trajnostnega razvoja v kurikulum šole na vseh nivojih in tako izpolnjujemo pomemben osnovnošolski cilj spodbujanja varovanja okolja v današnjem času ter v prihodnje pri celotni populaciji otrok.

 Vsi razredniki že v začetku šolskega leta z učenci ponovijo pravila ločevanja odpadkov, se pogovorijo o okoljsko odgovornem ravnanju na šoli ter izvolijo dva ekopredstavnika iz vsakega razreda, ki pomagata ekokoordinatorjem širiti duha okoljskih projektov na sošolce.

 

NAŠ CILJ JE, DA »ŠOLA ŽIVI« V SKLADU Z EKO NAČELI:

 • ločujemo odpadke,
 • varčujemo z energijo,
 • skrbimo za izgled šole (drevesa, zelene rastline, gredice ...),
 • zbiramo odpadne materiale za reciklažo (papir, zamaški, baterije …),
 • se izobražujemo glede zdrave prehrane,
 • izvajamo čistilne akcije,
 • se aktivno soočamo z ekološkimi problemi sedanjega sveta …
 • beremo - EKO bralna značka,
 • sodelujemo v EKO projektih.

 

AKTIVNOSTI EKOŠOLE:
 
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Namenjen je spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Postopek dela za posamezne ustanove predstavlja 7 korakov. Preko njih ustanova pridobi zeleno zastavo (kot priznanje oziroma znak, da spada v mednarodni program Ekošola).

Ti koraki so:

1. korak: Vzpostavitev ekoodbora (delovanje in redna srečanja ekoodbora)

2. korak: Okoljski pregled (zajema 10 področij: ravnanje z odpadki, energija, zdravje in dobro počutje, biotska raznovrstnost, voda, trajnostna mobilnost, okolica šole, ohranjanje našega sveta, podnebne spremembe, hrana)

3. korak: Ekoakcijski načrt (jedro dela za šolsko leto)

4. korak: Nadzor in ocenjevanje (merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev)

5. korak: Kurikulum oz. delo po učnem načrtu (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)

6. korak: Obveščanje, ozaveščanje (v šoli, lokalni skupnosti ...)

7. korak: Eko listina (izjava o eko – poslanstvu), prejem zelene zastave

 

EKOKOORDINATORICE NA OŠ Venclja Perka − koordinirajo aktivnosti ekošole med ostalimi učitelji in učenci, vodstvom šole ter lokalno skupnostjo.

 • Prva triada: Petra Košir in Ana Ložar
 • 4. in 5. razred: Sara Smrkolj
 • Predmetna stopnja: Polona Seničar

Članice organizacijskega odbora EKOŠOLE so poleg ekokoordinatoric še: Breda Stanič in Ana Romana Dolenc.

Povezava na POSNETEK.

 

AKTIVNOSTI EKOŠOLE v šol. letu 2022/2023:

NADALJUJEMO Z LANSKOLETNIMI AKTIVNOSTMI.

NOVOST: VKLJUČENI SMO TUDI V 2 MEDNARODNA PROJEKTA EKOŠOLE:

Mednarodni projektGLOBE – Raziskovanje in izvajanje meritev po protokolih 

16. 3. 2023 smo začeli spomladansko akcijo spremljanja ozelenitve breze in lipe na šolskem igrišču v okviru okoljske vzgoje in NAR v mednarodnem projektu ekošole GLOBE. Ozelenitev LIPE bomo primerjali s sosednjo šolo, OŠ Dragomelj. Ozelenitev BREZE bomo primerjali z dvema tujima šolama iz Italije in Nizozemske. Vse podatke beležimo sproti in jih s fotografijami objavljamo na spodnjih povezavah.

  
 
Obisk nizozemskega učitelja in objava opažanj GLOBE meritev na naši šoli.

 

Mednarodni projekt :LEAF – Znanje o gozdovih

 • predstavitev projekta LEAF na mednarodni konferenci:  
 • Petra Košir: POVEZAVA
 • Polona Seničar:  POVEZAVA

  

Drugi projekti:


arhiv AKTIVNOSTI EKOŠOLE v šol. letu 2021/2022:

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so potekale v tem šolskem letu:

 https://video.arnes.si/watch/04m0lwjtd8t6

https://video.arnes.si/watch/rtkx4ylg11jb

 • EKOKVIZ
 • NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET!
 • ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE
 • EKO PAKET
 • ŠOLSKA VRTILNICA
 • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
 • TRAJNOSTNO RAVNANJE S HRANO (Tradicionalni slovenski zajtrk)
 • TRAJNOSTNO RAVNANJE Z ODPADKI  (zbiranje odpadnega papirja, kartona, pokrovčkov, rabljenih tonerjev in kartuš)

V letošnjem šolskem letu smo izpeljali tudi Pomladni sejem, na katerega smo še posebej ponosni, saj smo na njem prodajali izdelke, ki so bili večinoma iz recikliranega materiala. Več o dogodku si lahko preberete spodaj.

 

 arhiv: AKTIVNOSTI EKOŠOLE v šol. letu 2020/2021: