KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

EKOŠOLA

EKOŠOLA NA OŠ VENCLJA PERKA

 

V šolskem letu 2020/21 je OŠ Venclja Perka ponovno osvežila članstvo v nacionalnem programu EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA, ki se trudi celostno promovirati skrb za okolje v šolah po 7 korakih.

Več: https://ekosola.si/

Z raznolikimi aktivnostmi EKOŠOLE se vsi učitelji in zaposleni na OŠ Venclja Perka trudimo celostno vključevati smernice trajnostnega razvoja v kurikulum šole na vseh nivojih in tako izpolnjujemo pomemben osnovnošolski cilj spodbujanja varovanja okolja v današnjem času in v prihodnje pri celotni populaciji otrok.

 

Vsi razredniki že v začetku šolskega leta z učenci ponovijo pravila ločevanja odpadkov, se pogovorijo o okoljsko odgovornem ravnanju na šoli ter izvoljivo ekopredstavnika iz vsakega razreda, ki pomagata ekokoordinatorjem širiti duh okoljskih projektov na sošolce.

 

NAŠ CILJ JE DA, »ŠOLA ŽIVI« V SKLADU Z EKO NAČELI:

 • ločujemo odpadke,
 • varčujemo z energijo,
 • skrbimo za izgled šole (drevesa, zelene rastline, gredice,...),
 • zbiramo odpadne materiale za reciklažo ( papir, zamaški, baterije…),
 • se izobražujemo glede zdrave prehrane,
 • izvajamo čistilne akcije,
 • se aktivno  soočamo z ekološkimi problemi sedanjega sveta…
 • beremo - EKO bralna značka
 • sodelujemo v EKO projektih

 

EKOKOORDINATOCE NA OŠ Venclja Perka − koordinirajo aktivnosti ekošole med ostalimi učitelji in učenci, vodstvom šole ter lokalno skupnostjo:

 • Prva triada: Petra Košir
 • 4. in 5. razred: Sara Smrkolj
 • Predmetna stopnja: Anja Novak in Polona Seničar

Vodja ekošole: mag. Katarina Vodopivec Kolar

Članici organizacijskega odbora EKOŠOLE sta poleg ekokoordinatoric še: Breda Stanič in Nataša Fabjančič.

  

AKTIVNOSTI EKOŠOLE v šol. letu 2021/2022:

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

7 korakov je postopek dela posamezne ustanove, da pridobi zeleno zastavo (kot priznanje oziroma znak, da spada v mednarodni program Ekošola). Ti koraki so:

1.     korak: Vzpostavitev ekoodbora (delovanje in redna srečanja ekoodbora)

2.     korak: Okoljski pregled (zajema 10 področij: ravnanje z odpadki, energija, zdravje in dobro počutje, biotska raznovrstnost, voda, trajnostna mobilnost, okolica šole, ohranjanje našega sveta, podnebne spremembe, hrana)

3.     korak: Ekoakcijski načrt (jedro dela za šolsko leto)

4.     korak: Nadzor in ocenjevanje (merjenje uspešnost zastavljenih ciljev)

5.     korak: Kurikulum oz. delo po učnem načrtu (vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt)

6.     korak: Obveščanje, ozaveščanje (v šoli, lokalni skupnosti,...)

7.     korak: Eko listina (izjava o eko – poslanstvu), prejem zelene zastave

 

Predstavljamo vam aktivnosti, ki so potekale v tem šolskem letu:

 

https://video.arnes.si/watch/04m0lwjtd8t6

 

https://video.arnes.si/watch/rtkx4ylg11jb

 

 • EKOKVIZ
 • NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET!
 • ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE
 • EKO PAKET
 • ŠOLSKA VRTILNICA
 • EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
 • TRAJNOSTNO RAVNANJE S HRANO (Tradicionalni slovenski zajtrk)
 • TRAJNOSTNO RAVNANJE Z ODPADKI  (zbiranje odpadnega papirja, kartona, pokrovčkov, rabljenih tonerjev in kartuš)

V letošnjem šolskem letu smo izpeljali tudi Pomladni sejem, na katerega smo še posebej ponosni, saj smo na njem prodajali izdelke, ki so bili večinoma iz recikliranega materiala. Več o dogodku si lahko preberete spodaj.

Ekokoordinatorke

 

  

arhiv: AKTIVNOSTI EKOŠOLE v šol. letu 2020/2021: