KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Eko šola

NAČRT DELA EKO KROŽKA V ŠOLSKEM LETU 2017/18

           NAŠ CILJ JE DA, »ŠOLA ŽIVI« V SKLADU Z EKO NAČELI:

 • ločujemo odpadke,
 •  varčujemo z energijo,
 • skrbimo za izgled šole (drevesa, zelene rastline, gredice,...),
 • zbiramo odpadne materiale za reciklažo ( papir, zamaški, baterije…),
 • se izobražujemo glede zdrave prehrane,
 • izvajamo čistilne akcije,
 • se aktivno  soočamo z ekološkimi problemi sedanjega sveta…
 • beremo - EKO bralna značka
 • sodelujemo v EKO projektih

AKCIJE

KAJ

KDAJ

KJE

NAMEN /CILJ

.ZBIRANJE

ODPADNIH KARTUŠ IN TONERJEV

CELO ŠOLSKO LETO

V EKO KOTIČKU 

Poskrbeti, da se  nevarni odpadki pravilno zbirajo in reciklirajo.

 ZBIRANJE

ODPADNE BATERIJE

CELO ŠOLSKO LETO

V EKO KOTIČKU

Poskrbeti, da se nevarni odpadki pravilno zbirajo in reciklirajo.

.ZBIRANJE

PLASTIČNI ZAMAŠKI

CELO ŠOLSKO LETO

V EKO KOTIČKU

Za šolski sklad.

ZBIRANJE

ODPADNI PAPIR

 

 

 2 x v šol. letu

 ( jeseni in spomladi)

 

 

 

V ČASU AKCIJE ZABOJNIK NA DVORIŠČU ŠOLE

Zabojnik za papir je na razpolago na dvorišču šole 3 dni

Za dobrodelne namene s ciljem pomagati ( za valeto devetošolcev, za šolski sklad).

 

Pravilno ločevanje in zbiranje odpadkov za recikliranje.

ZBIRANJE

PLASTENK

spomladi

V ČASU AKCIJE BO ZABOJ PRI VHODU V ŠOLO.

Za dobrodelne namene – pomoč porodnišnicam.

 

ČISTILNA AKCIJA

APRIL          (vseslovenska akcija.)

Čistili  in urejali bomo tudi sproti, po potrebi

ŠOLSKA OKOLICA

Sodelujemo v vseslovenski akciji - Očistimo Slovenijo.

Čistimo ( pobiramo smeti, pometamo…) tudi ob drugih priložnostih..

DELAVNICE

KAJ

KDAJ

KJE

NAMEN/ CILJ

 

UREJANJE ŠOLSKE  OKOLICE/ DVORIŠČA, ZELIŠČNE IN  GREDICE  S CVETJEM IN UREJANJE KORIT ZA ROŽE.

SKRB ZA ZELENJAVNO GREDO.

CELO ŠOLSKO LETO.

Za gredo oz. gredice bomo redno skrbeli ( zalivali, pleli, sadili, sejali…).

 

ŠOLSKO DVORIŠČE

Polepšanje šolske okolice, sajenje dišavnic in začimbnic za opazovanje in prepoznavanje rastlin. 

 

Zasajanje grede s sezonsko zelenjavo in urejanje le te.

 

IZDELOVANJE IZDELKOV IZ ODPADNEGA MATERIALA

NOVEMBER

UČILNICA

Izdelati lične/ estetske izdelke iz odpadnega materiala  tudi za sejmarjenje..

 

IZDELOVANJE IZDELKOV IZ ODPADNEGA MATERIALA

 OKTOBER

FEBRUAR

APRIL

 

 

UČILNICA

Uporabiti naravni ali odpadni material za izdelavo ličnega izdelka s funkcijo.

DEJAVNOSTI

KAJ

KDAJ

KJE

NAMEN/ CILJ

 

EKO BRALNA ZNAČKA

CELO ŠOLSKO LETO ( do maja)

PRI RAZREDNIČARKI

ALI KNJIŽNIČARKI

Ob branju in z branjem poglabljati znanje in razvijati odnos do narave.

 Uriti tehniko branja.

         
 

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  IN MLEKA– projekt

Enkrat tedensko določeno obdobje v šol letu.

V RAZREDIH

Učenci naše šole naj se zavedajo, kako pomembna je zdrava prehrana.

 

SODELOVANJE NA ( izbranih ) NATEČAJIH oz. PROJEKTIH

OB RAZPISU OZ. POVABILU

 

Z raznimi aktivnostmi poglabljati in širiti znanje.

IZOBRAŽEVANJA

KAJ

KDAJ

KJE

NAMEN/CILJ

 

RAZGOVOR S POVABLJENO OSEBO, KI SE UKVARJA Z EKOLOGIJO

V PRVI POLOVICI  ŠOLSKEGA LETA

V PROSTORIH ŠOLE

Izpostaviti in razpravljati o nekaterih problemih/vprašanjih današnjega časa, ki se tičejo okolja-narave.

SODELOVANJE

KAJ

KDAJ

KJE

NAMEN/CILJ

 

SODELOVANJE NA PRIREDITVI V ČEŠMINOVEM PARKU ( ob občinskem prazniku,…).

Spomladi  

ČEŠMINOV PARK V DOMŽALAH

Razvijajo pripadnost šoli, s predstavljanjem le te.

 

SLAMNIKARSKA DELAVNICA

?

MUZEJ

Pletenje in ustvarjanje iz slame – otroci ohranjajo stare navade in znanja.

 

SLAMNIKARSKI PRAZNIK

Junij

PARK OB OBČINI V Domžalah

Sodelujejo v domačem okolju….

EKOPROGRAMSKI SVET ( po dva učenca iz vsakega razreda ), se sestaja nekajkrat na leto.  

 

 

NALOGE UČENCEV VKLJUČENIH V »EKOPROGRAMSKI« SVET:

 1. OBLIKUJEJO, SPREJEMAJO IN SODELUJEJO PRI IZVAJANJU NAČRTA EKO AKCIJ, DELAVNIC IN DEJAVNOSTI.
  1. PRENAŠAJO »EKOZNANJE« MED OSTALE UČENCE ŠOLE.
  2. SODELUJEJO V AKCIJAH, DELAVNICAH, PRI OKROGLIH MIZAH, IZOBRAŽEVANJIH…
  3. PRIPRAVLJAJO IN IZDELUJEJO PLAKATE O EKO AKCIJAH… TER OPREMLJAJO ŠOLSKO »EKO TABLO« Z NOVOSTMI, SKRBIJO ZA EKO KOTIČEK.

 

 • NAŠA ŠOLA JE VKLJUČENA V PROJEKT »ZDRAVA ŠOLA«, zato se aktivnosti EKO krožka povezujejo z delom le tega.
 • TO ŠOLSKO LETO BOMO NAŠE DELO POVEZOVALI ( združevali) Z DELOM SUŠ- a ( zlasti na predmetni stopnji).

 

 

 Domžale, 10. 9. 2017                      Koordinatorka EKO krožka – Breda Stanič