KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Predstavitev svetovalne službe

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

»V skladu s Programskimi smernicami šolska svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi udeleženci v šoli in šola kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in vseh drugih sistemsko zastavljenih vzgojno izobraževalnih ciljev.«

Temeljni cilj šole in s tem tudi šolske svetovalne službe je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli. Pri tem izhaja iz posebnih strokovnih znanj, uporablja metodo svetovalnega odnosa.V reševanje problemov pa se vključuje na avtonomen način.

Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli. Predvsem pa je značilno, da šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjimi institucijami kot strokovni sodelavec in ne kot strokovni servis.

Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in  neposredna pomoč.

V šolski svetovalni službi najdete:
* ŠOLSKA PSIHOLOGINJA : Teja Dečman (dnevno prisotna med 7:30 in 15. uro)
* ŠOLSKA PEDAGOGINJA : Amra Bekteševič (dnevno prisotna med 7.00 in 13:30 uro)