KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Dejavnosti

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE (SUŠ)
IN
OTROŠKI PARLAMENT (OP)

Organiziranost učencev je utemeljena v Zakonu o OŠ (60. e člen, pravila šolskega reda) in podrobneje opisana v Vzgojnem načrtu naše šole in Pravilih šolskega reda, ki ju je sprejel Svet OŠ Venclja Perka 28.5.2009.

Na šoli imamo dve obliki organiziranosti, SUŠ in OP.

SUŠ sestavljajo predstavniki učnih oddelkov od 1. do 9. razreda. Iz vsakega oddelka prihajata dva učenca.

Predstavnike oddelkov vsako šolsko leto izvolijo na prvi razredni uri. Opravljajo zelo zahtevne in odgovorno naloge. Predstavniki so vezni člen med učenci v oddelkih in SUŠ ter OP, saj skrbijo za obveščanje, prenašajo mnenja in predloge svojih sošolcev.

Na začetku šolskega leta SUŠ oblikuje program dela, iz katerega so razvidne načrtovane dejavnosti, nosilci in termini.

SUŠ obravnava:

  • dogodke iz življenja in dela šole
  • teme, povezane s humanitarnostjo, ekologijo
  • teme, ki jih predlagajo učenci
  • teme, določene na nacionalnem parlamentu
  • aktualne družbene dogodke…

SUŠ se sestaja po dogovoru, vendar najmanj enkrat mesečno.

OP je sestavni del SUŠ. Med predstavniki SUŠ izvolijo šolske parlamentarce. Šolski OP vodi predsednik, ki ga izvolimo v tednu otroka.

Na zasedanju šolskega OP učenci obravnavajo predloge, mnenja, poglede učencev, oblikujejo sklepe in dogovore. Svoje ugotovitve naslovijo na svet staršev, učiteljski zbor in svet šole.

OP zaseda najmanj dvakrat na leto. Na prvem zasedanju obravnava nacionalno temo, ki jo izberejo predstavniki iz vse Slovenije na državnem zasedanju in na drugem temo, ki jo učenci OŠ Venclja Perka izberejo in predlagajo sami.