KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Šolska shema

 

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Izvaja se od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. 

Nosilec ukrepa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, direktorat za kmetijstvo; v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje

Izvajalec ukrepa: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Uradna spletna stran: Šolska shema sadja, zelenjave in mleka

Cilji OŠ Venclja Perka Domžale:

  • učencem omogočiti uživanje svežega sadja in zelenjave ter mleka  večkrat na dan (priporočila zdrave prehrane);
  • zmanjšati prekomerno telesno težo in debelosti pri učencih, ki se lahko pojavi zaradi izpuščanja zajtrka in neustreznega energijskega vnosa;   
  • omogočiti uživanje sadja, zelenjave ter mleka, da učenci  pokrijejo dnevne potrebe po vitaminih, mineralih in vlakninah;
  • učence navaditi na kulturno uživanje hrane in na pomen ustrezne higiene pred jedjo in po njej;
  • učence spodbuditi da spoznajo različne avtohtone vrste zelenjave in sadja;
  • učence spodbuditi da obiskujejo kmetije, iščejo informacije, izdelujejo plakate, rišejo, fotografirajo, pišejo, berejo in se pogovarjajo na temo mleko, sadje in zelenjava;
  • učence spodbuditi da aktivno sodelujejo pri organizaciji in razdeljevanju sadja,  zelenjave in mleka.
 


Poročilo za šolsko leto 2020/2021

Poročilo za šolsko leto 2019/2020

Poročilo za šolsko leto 2018/2019

ARHIV: Šolska shema