KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Kontakti uprava

ravnateljica

PETRA KOROŠEC

petra.korosec@guest.arnes.si

01 729 8 302
pom. ravnateljice

KARLINA STREHAR

karlina.strehar@guest.arnes.si

01 729 8 305
tajnica VIZ VI

TINA TRATNJEK

tina.tratnjek1@guest.arnes.si

01 729 8 300
041 651 095 
računovodstvo

BARBARA ŽNIDERŠIČ, računovodja (barbara.znidersic@guest.arnes.si)


SAŠA KOTOLENKO KOVAČ, knjigovodja

(sasa.kotolenko-kovac@guest.arnes.si)

01 729 8 306

 

01 729 8 303

svetovalna služba NATAŠA FABJANČIČ, psiholog (natasa.fabjancic@guest.arnes.si)
MAŠA MLINARIČ, pedagog (masa.mlinaric@guest.arnes.si)
01 729 8 308
01 729 8 307 
dodatna strokovna pomoč

NATAŠA VANČEK, spec. pedag. (natasa.vancek@guest.arnes.si)
BOJANA VODNJOV, soc. pedag. (bojana.vodnjov@gmail.com)
ANA TURŠIČ, defektolog

(ana.tursic@guest.arnes.si)

01 729 8 304
01 729 8 300  
zbornica   01 729 8 309
knjižnica ŠTEFKA ZORE (stefka.zore@guest.arnes.si) 01 729 8 310
računalniška učilnica

ROBERT OSOLNIK, računalnikar in org. informac. dejavnosti (robert.osolnik@guest.arnes.si)


 MOJCA KRŽIČ, računalnikar in org. informac. dejavnosti (mojca.krzic@guest.arnes.si)

01 729 8 311
organizator prehrane ANJA NOVAK 01 729 8 312

notranja pooblaščena oseba

za varstvo osebnih podatkov

BARBARA ŽNIDERŠIČ (barbara.znidersic@guest.arnes.si) 01 729 8 303
kabinet/telovadnica   01 729 8 313
kuhinja   01 729 8 315
kabinet podaljš. bivanje   01 729 8 316
hišnik   01 729 8 314
031 651 095 
telefax   01 729 8 320
e-mail os.vp-domzale@guest.arnes.si
odjava prehrane preko eAsistenta ali na telefon 729 8 300 oz. 041 651 095
spletna stran http://www.os-vperka.si