KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Kontakti uprava

ravnateljica

MAŠA MLINARIČ

masa.mlinaric@guest.arnes.si

01 729 8 302
pom. ravnateljice

ROBERT OSOLNIK  robert.osolnik@guest.arnes.si

TJAŠA KAMPOS  tjasa.kampos@guest.arnes.si

01 729 8 305

notranja pooblaščena oseba

tajnica VIZ VI

TINA TRATNJEK

tina.tratnjek1@guest.arnes.si

01 729 8 300
041 651 095 
računovodstvo

VESNA PETRAČ, računovodja (racunovodstvo.osvp@guest.arnes.si)


SAŠA KOTOLENKO KOVAČ, knjigovodja

(sasa.kotolenko-kovac@guest.arnes.si)

01 729 8 306

 

01 729 8 303

svetovalna služba

ALJOŠA DORNIK, psiholog (aljosa.dornik1@guest.arnes.si)

 

BOJANA VODNJOV, socialni pedagog (bojana.vodnjov@guest.arnes.si)

 

AMRA BEKTEŠEVIČ, pedagog (amra.bektesevic@guest.arnes.si)

01 729 8 308

 

01 729 8 317

 

01 729 8 307 

dodatna strokovna pomoč

NATAŠA VANČEK, spec. pedag. (natasa.vancek@guest.arnes.si)

 

BOJANA VODNJOV, soc. pedag. (bojana.vodnjov@guest.arnes.si)

 

ANA TURŠIČ, defektolog (ana.tursic@guest.arnes.si)

01 729 8 304

01 729 8 317

01 729 8 320  

zbornica   01 729 8 309
knjižnica ŠTEFKA ZORE (stefka.zore@guest.arnes.si) 01 729 8 310
računalniška učilnica

 

 MOJCA KRŽIČ, računalnikar in org. informac. dejavnosti (mojca.krzic@guest.arnes.si)

01 729 8 311
organizator prehrane ANJA NOVAK (anja.novak2@guest.arnes.si) 01 729 8 312

za varstvo osebnih podatkov

TINA TRATNJEK (tina.tratnjek1@guest.arnes.si) 01 729 8 300
kabinet/telovadnica   01 729 8 313
kuhinja   01 729 8 315
kabinet podaljš. bivanje   01 729 8 316
hišnik   01 729 8 314
031 651 095 
e-mail os.vp-domzale@guest.arnes.si
odjava prehrane preko eAsistenta ali na telefon 729 8 300 oz. 041 651 095
spletna stran http://www.os-vperka.si