KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Kontakti učiteljev

KONTAKTI UČITELJEV OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE


Arh Nina

nina.arh@guest.arnes.si

Bektešević Amra

amra.bektesevic@guest.arnes.si

Blažej Lidija

lidija.blazej@guest.arnes.si

Bohinc Silva

 silva.bohinc1@guest.arnes.si

Bokalič Bojan

bojan.bokalic@guest.arnes.si

Cerar Manca

manca.cerar@guest.arnes.si

Dolenc Romana Ana

romana-ana.dolenc@guest.arnes.si

Domanjko Rebeka

rebeka.domanjko@guest.arnes.si

Dornik Aljoša

aljosa.dornik1@guest.arnes.si

Emeršič Boža

boza.emersic@guest.arnes.si

Erban Katja

katja.erban@guest.arnes.si

Gorjanc Meta

meta.gorjanc@guest.arnes.si

Gorjup Andreja

andreja.gorjup1@guest.arnes.si

Gorjup Špela

spela.gorjup@guest.arnes.si

Hočevar Ana

ana.hocevar1@guest.arnes.si

Hristovski Kandušer Darja

darja.hristovski-kanduser@guest.arnes.si

Juteršek Lea

lea.pestotnik@guest.arnes.si

Kampos Tjaša

tjasa.kampos@guest.arnes.si

Kastelic Hambisa Petra

petra.kastelic-hambisa@guest.arnes.si

Klep Gorazd

gorazd.klep@guest.arnes.si

Koletnik Maša

masa.koletnik1@guest.arnes.si

Koritnik Jože

joze.koritnik@guest.arnes.si

Korošec Petra

petra.korosec@guest.arnes.si

Košir Petra

petra.kosir@guest.arnes.si

Krajnik Sabina

sabina.krajnik@guest.arnes.si

Kralj Ingrid

ingrid.kralj1@guest.arnes.si

Kržič Mojca

mojca.krzic@guest.arnes.si

Lesar Jelka

jelka.lesar@guest.arnes.si

Lesjak Martina

martina.lesjak@guest.arnes.si

Likavec Lina

lina.likavec@guest.arnes.si

Ložar Ana

ana.lozar1@guest.arnes.si

Mesesnel Nejc

nejc.mesesnel1@guest.arnes.si

Mežan Andreja

andreja.mezan@guest.arnes.si

Milinković Dijana

dijana.milinkovic@guest.arnes.si

Milovanovič Urška

urska.milovanovic@guest.arnes.si

Mlinarič Maša

masa.mlinaric@guest.arnes.si

Novak Anja

anja.novak2@guest.arnes.si

Ogorevc Alenka

alenka.ogorevc@guest.arnes.si

Osolnik Robert

robert.osolnik@guest.arnes.si

Parkelj Primož

primoz.parkelj@guest.arnes.si

Paradiž Kurinčič Petra

petra.paradiz1@guest.arnes.si

Pirnat Radović Meta

meta.pirnat@guest.arnes.si

Povhe Tanja

tanja.povhe@guest.arnes.si

Preglau Ostrožnik Tina

tina.preglau-ostroznik@guest.arnes.si

Račič Jože

joze.racic@guest.arnes.si

Remec Katja

 katja.remec@guest.arnes.si

Repič Vanja

vanja.repic@guest.arnes.si

Seničar Polona

polona.senicar@guest.arnes.si

Smrkolj Sara

sara.smrkolj@guest.arnes.si

Stanič Breda

breda.stanic@guest.arnes.si

Stanovnik Tomaž

tomaz.stanovnik@guest.arnes.si

Stepišnik Klemen

klemen.stepisnik@guest.arnes.si

Strehar Karlina

karlina.strehar@guest.arnes.si

Štefula Barbara

barbara.stefula@guest.arnes.si

Toman Vesna

vesna.toman@guest.arnes.si

Turšič Ana

ana.tursic@guest.arnes.si

Vanček Nataša

natasa.vancek@guest.arnes.si

Vidic Janja

janja.vidic@guest.arnes.si

Vidic Doris

doris.vidic@guest.arnes.si

Vidner Treven Maja

maja.vidner-treven@guest.arnes.si

Vodnjov Bojana

bojana.vodnjov@guest.arnes.si

Vrhovnik Jerič Nataša

natasa.vrhovnik-jeric@guest.arnes.si

Zore Štefka

stefka.zore@guest.arnes.si

Zrimšek Špela

spela.zrimsek2@guest.arnes.si

Živic Alenka

alenka.glavic@guest.arnes.si