KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

ERASMUS KA1

PROJEKT ERASMUS + KA101

 

Na OŠ Venclja Perka je v teku 2-letni mednarodni projekt Erasmus+ KA101 (mobilnost učnega osebja) z naslovom Razvijanje kompetenc za boljše vključevanje učencev tujcev in težje vodljivih otrok.

 

Do decembra 2022 bomo izvedli 16 mobilnosti učiteljev, ki bodo vključevale raznovrstne tečaje v tujini ter spremljanje na delovnem mestu (t.i. job shadowing). Udeleženke bodo pridobivale in krepile različne kompetence za delo z učenci tujci ter težje vodljivimi učenci. Novo pridobljeno znanje bodo širile znotraj kolektiva in tudi širše.  

 

ISLANDIJA Erasmus+

 

 

Koordinatorka projekta: Tina Preglau Ostrožnik