KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Na OŠ Venclja Perka skrbimo za podnebje

V šol. letu 2022/23 je bila naša šola uspešna na razpisu ZRSS, kjer je ena od 4 osnovnih šol v Sloveniji izbrana kot vzorčna šola za vključevanje vsebin vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v projektu PODNEBNI CILJI.

V projektu bodo vključeni vsi zaposleni na šoli in vsi učenci. Poglabljali bomo vsebine in aktivnosti vzgoje za trajnostni razvoj v povezavi z globalnimi trajnostnimi cilji v okviru pouka, razrednih ur, dni dejavnosti, ter drugih projektov (ekošola, zdrava šola, idr.).

Izbrali smo 2 krovni temi: pouk na prostem in skrb za zmanjševanje zavržene hrane.

Cilj je, da vsi učitelji pri vseh predmetih izvedejo vsaj eno šolsko uro zunaj  in vanjo vključijo prvine vzgoje za trajnostni razvoj. Na tak način želimo poudariti pomen aktivnega pouka v zunanjem okolju (omogočiti želimo učencem gibanje in kreativno učenje) ter poudariti holistični pristop vključevanja vsebin trajnostnega razvoja v celotni kurikulum šole.

Z namenom ureditve čim bolj trajnostnega šolskega okoliša z ozelenitvijo šolskega dvorišča, smo v okviru projekta, dne 29. 11. 2022, zasadili drevesa v okolici šole. Lipe bodo na otroškem dvorišču omogočile senco najmlajšim v vročih dneh, da se bodo lahko igrali na prostem med podaljšanim bivanjem. Biotsko pestrost smo poskušali povečati z različnimi vrstami dreves, od macesna do borov in sadnih dreves ob šolski gredi, da se bodo učenci lahko v neposredni bližini šole z opazovanjem in raziskovanjem učili o raznolikosti narave.

V projektu Hrana ni za tjavendan (v povezavi z ekošolo) se bomo vsi zaposleni z zgledom zavezali, da bomo poskušali zmanjšati količino zavržene hrane. Na pobudo vodje kuhinje smo zasnovali načrt, kako bomo vsi zaposleni z zgledom osveščali učence k spoštljivemu in trajnostnemu ravnanju s hrano.

V okviru projekta bomo naredili tudi nove didaktične pripomočke, s katerimi se bomo poglobili v področja, v katera lahko vključujemo cilje trajnostnega razvoja. Izdelali bomo različne didaktične materiale, s katerimi bomo še posebej podkrepili podnebne cilje pri posameznih predmetih pouka.

Še naprej bomo uvajali sodobne oblike globalnega učenja, tako na razredni kot tudi predmetni stopnji. Od 18.11. – 20.11.2022 smo tako izvedli debatno-trajnostni tabor za učence izbirnih predmetov okoljska vzgoja in retorika ter eko predstavnike in debaterje. S terenskim raziskovanjem in diskutiranjem ter argumentacijo smo poglabljali vsebine vzgoje za trajnostni razvoj ter globalnega učenja.

Zavedamo se, da bomo le povezani in z zgledom učencem lahko privzgojili vrednote vzgoje za trajnostni razvoj, da bodo znali spoštovati okolje in ga varovati za bodoče rodove.

Ekipa VITR, OŠ Venclja Perka (Ravnateljica: Petra Korošec, učiteljice: Petra Košir, Sara Smrkolj, Polona Seničar in mag. Katarina Vodopivec Kolar)

 

Priloge:

AKCIJSKI NAČRT

 

HOLISTIČNI PRISTOP TRAJNOSTNE VZGOJE

 

 
PLANET, NEVARNO SEGRET (UMETNOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ):