KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Svet šole

MANDATNO OBDOBJE ( 4 LETA ): 5.3.2021 - 4.3.2025

PREDSEDNIK: TJAŠA KAMPOS

NAM. PREDSEDNIKA: MAŠA MLINARIČ

SESTAVA:

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH (5): TJAŠA KAMPOS, MAŠA MLINARIČ, ALENKA ŽIVIC, DADA STRLE, BOJANA VODNJOV

PREDSTAVNIKI STARŠEV (3): MAJA ČEPIN, ŠPELA ZRIMŠEK, ERIKA SNOJ

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA (3): LENART ZAJC, FRANC JURAN, SONJA OREŠEK

ZAPISNIKI 2021-2025:

Zapisnik 1. konstitutivne seje

 

 

PRISTOJNOSTI:
DOLOČA 48. ČLEN ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VI (UR.L.RS ŠT. 16/2007, 36/2008, 58/2009):

  • sprejema in spremlja letni delovni načrt šole, vzgojni načrt, pravila šolskega reda, pravila šolske prehrane, obravnava razna poročila, samoevalvacijsko poročilo;
  • imenuje in razrešuje ravnatelja;
  • sklepa o poslovnem uspehu zavoda, ustanovi šolski sklad, imenuje pritožbeno komisijo;
  • opravlja druge naloge po zakonu.

RAZVOJNI NAČRT

KODEKS RAVNANJA ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI VENCLJA PERKA