KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Svet šole

MANDATNO OBDOBJE ( 4 LETA ): 5.3.2021 - 4.3.2025

PREDSEDNIK: 

NAM. PREDSEDNIKA: BOJANA VODNJOV

SESTAVA:

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH (5): AMRA BEKTEŠEVIĆ, KLEMEN STEPIŠNIK, ALENKA ŽIVIC, SARA SMRKOLJ, BOJANA VODNJOV

PREDSTAVNIKI STARŠEV (3): MAJA ČEPIN, MIHA LOŽAR, ERIKA SNOJ

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA (3): LENART ZAJC, FRANC JURAN, SONJA OREŠEK

ZAPISNIKI 2021-2025:

Zapisnik 1. konstitutivne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 6. redne seje

Zapisnik 7. redne seje

Zapisnik 8. redne seje

Zapisnik 9. redne seje

Zapisnik 10. redne seje

 

PRISTOJNOSTI:
DOLOČA 48. ČLEN ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VI (UR.L.RS ŠT. 16/2007, 36/2008, 58/2009):

  • sprejema in spremlja letni delovni načrt šole, vzgojni načrt, pravila šolskega reda, pravila šolske prehrane, obravnava razna poročila, samoevalvacijsko poročilo;
  • imenuje in razrešuje ravnatelja;
  • sklepa o poslovnem uspehu zavoda, ustanovi šolski sklad, imenuje pritožbeno komisijo;
  • opravlja druge naloge po zakonu.

RAZVOJNI NAČRT