KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Svet šole

MANDATNO OBDOBJE ( 4 LETA ): 5.3.2017 – 4.3.2021

PREDSEDNIK: TJAŠA KAMPOS

NAM. PREDSEDNIKA: MAŠA MLINARIČ

SESTAVA:

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH (5): TJAŠA KAMPOS, MAŠA MLINARIČ, LIDIJA BLAŽEJ, DADA STRLE, BOJANA VODNJOV

PREDSTAVNIKI STARŠEV (3): MIHA JURAS, MIHAELA SOMRAK, PATRICIJA VERBOLE

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA (3): LENART ZAJC, FRANC JURAN, SONJA OREŠEK

ZAPISNIKI 2017-2021:

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 9. seje

Zapisnik 10. seje

Zapisnik 11. seje

Zapisnik 12. seje

Zapisnik 13. seje

Zapisnik 14. seje

Zapisnik 15. seje

Zapisnik 16. seje (dopisna)

Zapisnik 17. seje (dopisna)

PRISTOJNOSTI:
DOLOČA 48. ČLEN ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VI (UR.L.RS ŠT. 16/2007, 36/2008, 58/2009):

  • sprejema in spremlja letni delovni načrt šole, vzgojni načrt, pravila šolskega reda, pravila šolske prehrane, obravnava razna poročila, samoevalvacijsko poročilo;
  • imenuje in razrešuje ravnatelja;
  • sklepa o poslovnem uspehu zavoda, ustanovi šolski sklad, imenuje pritožbeno komisijo;
  • opravlja druge naloge po zakonu.

RAZVOJNI NAČRT

KODEKS RAVNANJA ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI VENCLJA PERKA