KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Tekmovanja

DATUM

PODROČJE

RAZ.

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

28. 9. 2023

LOGIKA

8., 9. r.

X

 

 

13. 10. 2023

DIABETES

6.-9. r.

X

 

 

18. 10. 2023

BIO PROTEUS.

8., 9. r.

X

 

 

21. 10. 2023

LOGIKA

8.,9. r.

 

X

 

10. 11. 2023

MATEMČEK

1.-7.r.

X

 

 

11. 11. 2023

LOGIKA

8., 9. r.

 

 

X

14. 11. 2023

GEOGRAFIJA

6.-9. r.

X

 

 

16. 11. 2023

NEMŠČINA

8., 9. r.

X

 

 

18. 11. 2023

DIABETES

6.-9. r.

 

 

X

21. 11. 2023

ANGLEŠČINA

8., 9. r.

X

 

 

25. 11. 2022

MATEMČEK

1.-7. r.

 

 

X

28.11. 2023

SLO-CANKARJEVO

8.-9. r.

X

 

 

1. 12. 2023

BIO PROTEUS.

8., 9. r.

 

 

X

7. 12. 2023

ZGODOVINA

8., 9. r.

X

 

 

6. 12. 2023

ASTRONOMIJA in UTRINEK

8., 9. r.

6., 7. r.

X

 

 

13. 1. 2024

ASTRONOMIJA in

UTRINEK

8., 9. r.

6., 7. r.

 

 

X

15. 1. 2024

KEM-PREGLOVO

8., 9. r.

X

 

 

16. 1. 2024

SLO-CANKARJEVO

4.-9. r.

 

X

 

15.1.-29.3.2024

EKIPA PRVE POMOČI

6.-9.r

X

 

 

jan. 2024

EKO KVIZ

 

X

 

 

jan. 2024

ZELENO PERO

6.-9. r.

X

 

 

14. 2. 2024

FIZ-STEFANOVO

8., 9. r.

X

 

 

14. 2. 2024

ŠPANŠČINA

1.-9. r.

X

 

 

1.-15. 2. 2024

ANGLEŠČINA

7. r.

X

 

 

6. 3. 2024

VESELA ŠOLA

4.-9. r.

X

 

 

7. 3. 2024

ZGODOVINA

8., 9. r.

 

 

X

12.3.2024

TURIZMU POMAGA

2.-9.r

 

 

X

16. 3. 2024

SLO-CANKARJEVO

4.-9. r.

 

 

X

11.-15.3.2024

EPI ŠPA bralna značka

7.-9. r.

X

 

 

21. 3. 2024

MAT-VEGOVO

1.-9. r.

X

 

 

18.-22.3.2024

EPI NEM bralna značka

1.-9. r.

X

 

 

23.3.2024

DEBATA

7.-9. r

 

 

X

28.2. -31.3. 2024

ANGLEŠČINA

7. r.

 

 

X

14. 3. 2024

NEMŠČINA

8., 9. r.

 

 

X

23. 3. 2024

KEM-PREGLAVO

8., 9. r

 

X

 

25.-29.3.2024

EPI ANG bralna značka

1.-9. r.

X

 

 

marec 2024

EKOKVIZ

 

 

 

X

marec 2024

ZELENO PERO

 

 

 

X

2.4.-26.4.2024

EKIPA PRVE POMOČI

6.-9.r

 

X

 

3.4. 2024

ANGLEŠČINA

8., 9. r.

 

 

X

3.4.2024

SLO-CANKARJEVO

1.-7.r

X

 

 

6. 4. 2024

GEOGRAFIJA

6.-9. r.

 

 

X

4. 4.2024

SLJ MEHURČKI

1-3. r.

X

 

 

13. 4. 2024

MAT-VEGOVO

1.-9. r.

 

X

 

9. 4. 2024

KRESNIČKA

1.-7. r.

X

 

 

10. 4. 2024

VESELA ŠOLA

4.-9. r.

 

 

X

11. 4 2024

FIZ-STEFANOVO

8., 9. r.

 

X

 

13. 4 2024

ŠPANŠČINA

1.-9. r.

 

 

X

20. 4. 2024

MAT-VEGOVO

1.-9. r.

 

 

X

11. 5. 2024

KEM-PREGLOVO

8., 9. r.

 

 

X

11.5.2024

EKIPA PRVE POMOČI

6.-9.r

 

 

X

18. 5. 2024

FIZ-STEFANOVO

8., 9. r.

 

 

X