KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Koledar tekmovanj

KOLEDAR TEKMOVANJ ZA ŠOLSKO LETO 2022-23

 

DATUM

PODROČJE

RAZ.

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

29. 9. 2022

LOGIKA

8.,9. r

X

 

 

14. 10. 2022

DIABETES

6.-9. r

X

 

 

19. – 23. 10. 2022

BIO PROTEUS.

8.,9. r

X

 

 

22. 10. 2022

LOGIKA

8.,9. r

 

X

 

11. 11. 2022

MATEMČEK

1.-7.r

X

 

 

12. 11. 2022

LOGIKA

8.,9. r

 

 

X

15. 11. 2022

GEOGRAFIJA

6.-9. r

X

 

 

17. 11. 2022

NEMŠČINA

8., 9. r

X

 

 

19. 11. 2022

DIABETES

6.-9. r

 

 

X

22. 11. 2022

ANGLEŠČINA

8., 9. r

X

 

 

26. 11. 2022

MATEMČEK

1.-7.r

 

 

X

29.11. 2022

SLO-CANKARJEVO

4.-9. r

X

 

 

2.- 9. 12. 2022

BIO PROTEUS.

8.,9. r

 

 

X

6. 12. 2022

ZGODOVINA

8., 9. r

X

 

 

7. 12. 2022

ASTRONOMIJA in UTRINEK

8., 9. r

6., 7. r

X

 

 

14. 1. 2022

ASTRONOMIJA in

UTRINEK

8., 9. r

6., 7. r

 

 

X

16. 1. 2023

KEM-PREGLOVO

8., 9. r

X

 

 

17. 1. 2023

SLO-CANKARJEVO

4.-9. r

 

X

 

jan. 2023

EKO KVIZ

 

X

 

 

jan. 2023

ZELENO PERO

6.-9. r

X

 

 

15. 2. 2023

FIZ-STEFANOVO

8., 9. r

X

 

 

15. 2. 2023

ŠPANŠČINA

1.-9. r

X

 

 

15. 2. 2023

ANGLEŠČINA

7. r

X

 

 

7.3.-20.4.2023

TURIZMU POMAGA

 

 

 

X

8. 3. 2023

VESELA ŠOLA

4.-9. r

X

 

 

9. 3. 2023

ZGODOVINA

8., 9. r

 

 

X

11. 3. 2023

SLO-CANKARJEVO

4.-9. r

 

 

X

13.-17.3.2023

EPI ŠPA bralna značka

7.-9. r

X

 

 

16. 3. 2023

MAT-VEGOVO

1.-9. r

X

 

 

20.-24.3.2023

EPI NEM bralna značka

1.-9. r

X

 

 

21. 3. 2023

EKIPA PRVE POMOČI

4.-9. r

X

 

 

22. 3. 2023

ANGLEŠČINA

7. r

 

 

X

23. 3. 2023

NEMŠČINA

8., 9. r

 

 

X

25. 3. 2023

KEM-PREGLAVO

8., 9. r

 

X

 

27.-31.3.2023

EPI ANG bralna značka

1.-9. r

X

 

 

marec 2023

EKOKVIZ

 

 

 

X

marec 2023

ZELENO PERO

 

 

 

X

30. 3. 2023

ANGLEŠČINA

8., 9. r

 

 

X

1. 4. 2022

GEOGRAFIJA

6.-9. r

 

 

X

4./18.. 4. 2023

EKIPA PRVE POMOČI

4.-9. r

 

X

 

4. 4. 2023

SLJ MEHURČKI

1-3. r

X

 

 

5. 4. 2023

MAT-VEGOVO

1.-9. r

 

X

 

6. 4. 2023

KRESNIČKA

1. – 7. r

X

 

 

12. 4. 2023

VESELA ŠOLA

4.-9. r

 

 

X

13. 4 2023

FIZ-STEFANOVO

8., 9. r

 

X

 

15. 4 2023

ŠPANŠČINA

1.-9. r

 

 

X

22. 4. 2023

MAT-VEGOVO

1.-9. r

 

 

X

6. 5. 2023

KEM-PREGLOVO

8., 9.r

 

 

X

13. 5. 2023

FIZ-STEFANOVO

8., 9.

 

 

X

13. 5. 2023

EKIPA PRVE POMOČI

4.-9. r

 

 

X

 

 

 

Legenda: š – šolsko, r – regijsko, d – državno