KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Organizacija vzgojno izobraževalnega dela

POUK ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA

JUTRANJE VARSTVO
Šolska vrata se za učence, ki so prijavljeni v jutranje varstvo, odprejo  ob 6.00. Varstvo poteka v dveh skupinah. Organiziran je tudi zajtrk. Za prvošolce stroške varstva pokriva Ministrstvo za šolstvo in šport, za vse ostale pa starši.

POUK
Učenci od 1.- 5. razreda s poukom pričenjajo ob 8.20, malicajo pa po drugi šolski uri.

DNEVNI POTEK POUKA IN DRUGIH VID, 1. -  9. razred

ura

začetek

konec

odmor

pred

7.30

8.15

 

 

 

 

5 min

1.

8.20

9.05

 

 

 

 

5 min

2.

9.10

9.55

 

 

 

 

20 min, malica

3.

10.15

11.00

 

 

 

 

5 min

4.

11.05

11.50

 

 

 

 

5 min

5.

11.55

12.40

 

 

 

 

5 min

6.

12.45

13.30

 

 

 

 

                     20 min, kosilo PS

7.

13.50

14.35

 

 

 

 

5 min

8.

14.40

15.25

 

PODALJŠANO BIVANJE
Po pouku se prijavljeni učenci od 1. do 5. razreda vključujejo v 10 oddelkov podaljšanega bivanja.

Učenci se v OPB vključujejo po končanem pouku, najprej po 4. šolski uri in najkasneje po 6.

Med 11.50 in 13.40 gredo učenci na kosilo. V času podaljšanega bivanja učenci lahko dobijo popoldansko malico.

INTERESNE DEJAVNOSTI
V popoldanskem času se učenci vključujejo v interesne dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji OŠ Venclja Perka in zunanji mentorji.


POUK ZA UČENCE OD 6. DO 9. RAZREDA

PREDURE
Predure, ki se začnejo 7.30, so namenjene dopolnilnemu, dodatnemu pouku ter nekaterim izbirnim predmetom.

POUK
Pouk se za učence pričenja ob različnem času. Večina učencev se v pouk vklljuči že s prvo uro, učenci od 7. do 9. razreda pa lahko šele z 2. uro, kajti prve ure se izvajajo tudi izbirni predmeti.

Po 2. šolski uri imajo učenci dopoldansko malico, ki traja 20 minut.

Pouk strnjeno poteka od 2. šolske ure in se zaključi najkasneje s 6. uro. Po 20 minutnem premoru za kosilo učenci nadaljujejo z izbirnimi predmeti, ki potekajo 7. uro

DNEVI DEJAVNOSTI, EKSKURZIJE

Program vzgoje in izobraževanja pretežno poteka v šoli (35 tednov). Izvajamo pa tudi dneve dejavnosti in ekskurzije (3 tedni), ki jih deloma izvajamo v šoli in tudi izven.