KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Pedagoginja

Amra Bektešević, univ.dipl.ped.

telefon: dosegljiva na telefon 01/729-83-07       email: amra.bektesevic@guest.arnes.si

Kdaj do pedagoginje?
Kadar se učenci in starše znajdejo v težavah, doma ali v šoli, ko niso kos učenju in zahtevam šole poiščejo pomoč pri šolski pedagoginji. Večkrat pa učenci sami pridejo na klepet in po nasvet v dobrih dnevih, ko problemi še niso zrasli.

Kako do stika s pedagoginjo?
Šolska pedagoginja je dnevno prisotna od 7.30 do 15h. Zaželjeno je, da se starši pred obiskom tudi predhodno najavite po telefonu in se tako izognete nepotrebnemu čakanju. V času popoldanskih govorilnih ur je pedagoginja prisotna ob ponedeljkih, sicer pa po dogovoru.  Za učence pa so vrata vedno odprta!

Delo pedagoginje zajema:

  • VPIS V ŠOLO
  • POMOČ OB UČNIH IN DRUGAČNIH TEŽAVAH
  • DODATNA STROKOVNA POMOČ IN POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI VZGOJNIMI IN IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI
  • TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ OTROKA
  • NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)
  • INTEGRACIJA UČENCEV PRISELJENCEV
  • SODELOVANJE S STARŠI, ŠOLA ZA STARŠE
  • TIMSKO DELO Z UČITELJI, SPODBUJANJE DRUGAČNIH DIDAKTIČNIH PRISTOPOV
  • SPREMLJANJE IN VODENJE PROJEKTOV
  • SVETOVALNO DELO RAZREDNA STOPNJA