KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

NPZ - ANGLEŠČINA in LIKOVNA UMETNOSTNACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

V ponedeljek, 13. 5. 2024 je NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA iz ANGLEŠČINE za 6. in LIKOVNE UMETNOSTI za 9. razred.

Učenci pridejo v šolo ob 8:10 uri.

KAKO POTEKA NPZ…?

• NPZ poteka v obliki pisnega preizkusa znanja.
• Čas reševanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora. Učenci pišejo NPZ od 8:30 do 9:30 ure.
• Na dan preverjanja pridejo učenci v šolo 20 minut pred začetkom preverjanja (ob 8.10 uri), na oglasni deski preverijo v katero skupino oz. učilnico so razvrščeni. Na vratih učilnice bo visel tudi sedežni red, ime nadzornega učitelja in poimenski seznam učencev. 
• Učenci počakajo pred učilnico nadzornega učitelja. 
• Nadzorni učitelj bo preveril prisotnost ter razdelil naloge in obrazce za točkovanje, kamor boste nalepili številčno kodo.
• Namig: pišite čitljivo, natančno preberite navodila, ob napačnem odgovoru zapišite pravilen odgovor in prečrtajte napačnega, svoje odgovore na koncu znova preverite, izkažite svoje znanje.
• Po končanem preverjanju NPZ poteka pouk po urniku.

Dovoljeni pripomočki: Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Več informacij glede pripomočkov pri LUM: 

Črn ali moder kemični svinčnik oziroma črno ali modro nalivno pero, za risanje pa svinčnik 2B, komplet barvnih svinčnikov, šilček in radirko

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/predmeti-npz/predmeti-v-9%20-razredu/likovna-umetnost/ 

Več informacij najdete na šolski spletni strani: http://www.os-vperka.si/svetovalna-sluzba/nacionalno-preverjanje-znanja/

Vsem učencem želimo veliko uspeha!