KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

OBVESTILO O NARAVOSLOVNEM DNEVU ZA UČENCE 9. RAZREDAV sredo, 2. junija 2021,  bomo v šoli izvedli naravoslovni dan za učence 9. razreda z naslovom ELEKTRIKA. Naravoslovni dan bo potekal od 8.00  do 12.10. 
 
Učenci potrebujejo: zvezek in delovni zvezek za fiziko in kemijo, geotrikotnik, žepno računalo, pisalni in risalni pribor ter lepilo in škarje. Vsako uro se boste udeležili druge tematike po določenem razporedu.
 
Razdelitev po skupinah in vrstni red bosta objavljena na panoju v 1. nadstropju.
 
 Vodja naravoslovnega dne: Ida VIDIC KLOPČIČ