KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2021/2022 – navodilo za starše in učenceNEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  V 2021/22:  v 1. razredu,  4., 5., 6. razredu

 

Poleg obveznih izbirnih predmetov učenci lahko izberejo tudi neobvezne izbirne predmete.

Tudi neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali eno uro na teden;  izjema je tuj jezik, ki se bo izvajal dve (2) uri na teden. Starši in učenci dobro premislite, saj pomeni izbira npr. neobveznega IP drugi tuj jezik še dve dodatni uri v učenčevem urniku. Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznega IP.

Učenci se bodo o izbiri neobveznega izbirnega predmeta odločali z novim vprašalnikom v e asistentu, predvidoma do konca marca 2021.

Morebitne spremembe boste lahko sporočili na oddelčnih roditeljskih sestankih, ki bodo potekali v tednu od 12. do 16. aprila 2021 (vabila sledijo).

1. razredu: neobvezni IP prvi tuj jezik – angleščina ( N1A) - (2 uri).

4. razredu bomo  ponudili izvajanje  naslednjih neobvezni izbirnih predmetov: nemščina 1  (N2N) in tehnika (NTE).

5. razredu bomo ponudili izvajanje naslednjih neobvezni izbirnih predmetov: nemščina 2 (N2N) in šport (NŠP).

V 6. razredu bomo ponudili izvajanje naslednjih neobvezni izbirnih predmetov: nemščina 3 (N2N) in umetnost-likovni (NUM).


Postopek prijave:

V eAsistentu za starše po kliku na Izberi predmete se vidite navodilo, kako urediti predmete in oddati prijavo. 
Starši lahko sami izberete možnost, da otrok ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmete.