KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Šolski avtobus

Prevozi prvošolcev


Urnik prevozov za prijavljene učence. Za učence 1.razreda, je organiziran poseben prevoz z manjšim avtobusom. S prevozi smo pričeli v petek, 2.9.2011.

PREVOZI UČENCEV 1. RAZREDA
(samo za prijavljene učence)
 
Za prijavljene učence 1.razreda  bo organiziran poseben prevoz z manjšim avtobusom. S prevozi bomo pričeli v petek, 2.9.2011.
 
ŠTUDA-MAČKOVCI
URA
POSTAJALIŠČA
Odhod zjutraj:
5 učencev
 
 
 
 
7.55
1. RIBOBAR
 
2. FITNES CENTER LOŽAR
 
3. ŠOLSKO DVORIŠČE
 
 
Povratek po pouku (šol.kombi):
3  učenci
12.00
Postajališča v obratnem vrstnem redu
Prosimo, da so učenci ob dogovorjenih urah na postajah.
Učence 1. razreda morajo pospremiti do avtobusa odrasle osebe, prav tako jih morajo počakati na avtobusni postaji pri povratku.
 
 
PREVOZI UČENCEV IZ DEPALE VASI
 
V tem šolskem letu bomo prevoze učencev iz Depale vasi opravljali z manjšim avtobusom. V četrtek, 1.9.2011 velja prilagojen vozni red, obvestilo je med informacijami za 1.šolski dan.  S prevozi po spodnjem urniku bomo pričeli v petek, 2.9.2011.
Učenci po pouku do odhoda avtobusa počakajo v varstvu (učilnica OPB (tisti, ki so vključeni v OPB), ostali pa se zberejo v šolski knjižnici, dokler ne bo narejen drugačen razpored.
 
 
Ura
Postajališča
Odhod zjutraj:
7.45
1. Pri Kecljevih,  2.Pri Dajčar- št.35, 3.Pri Mikelnovih, 4. Pri Kurentovih, 5. Šola
Povratek po pouku vsak dan
 
13.25
 
Postajališča v enakem vrstnem redu.
 
Prosimo, da so učenci ob dogovorjenih urah na postajah.
Učence 1. razreda morajo pospremiti do avtobusa odrasle osebe, prav tako jih morajo počakati  pri povratku.
 
 
 
Datum: 1.9.2011                                                                            Ravnateljica šole:
                                  
                                                                                                          Irena Vavpetič, l.r.