KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884

SI56 0110 0600 8355 021

e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300
mobitel številka: 041 651 095

Dežurna številka OPB: 041 695 930

Obvestilo o možnosti subvencioniranja šolske prehrane za prizadete v poplavah in plazovih (Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov)Spoštovani starši,

31. avgusta 2023 je bil v Državnem zboru RS sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, ki z namenom zagotovitve takojšnje pomoči prizadetim pri odpravi posledic naravnih nesreč določa interventne ukrepe tudi pri plačilu šolske malice

Za dodelitev subvencije morate starši oz. skrbniki dijakov predložiti ustrezna dokazila: odločbe o izredni denarni socialni pomoči, ki jih bodo izdajali centri za socialno delo. Odločbe oddate v tajništvu šole.  Pri tem je pomembno, da je v izreku odločbe zapisano, da gre za upravičenost do izredne denarne socialne pomoči za namen odprave posledic poplav ali plazov v avgustu 2023 (velja za odločbe, izdane od konca septembra 2023 dalje) oz. da je iz odločbe razvidna upravičenost do izredne denarne socialne pomoči za sanacijo po poplavah ali plazovih v avgustu 2023 (odločbe izdane avgusta 2023).

Pravica do subvencije skladno z zakonom velja za obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023. To pomeni, da bo za vsako vlogo, ki bo na center za socialno delo oddana do 31. 12. 2023 in bo z odločbo pozitivno rešena, priznana subvencija za celotno obdobje od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023, četudi bo odločba izdana po 31. 12. 2023 (lahko se namreč zgodi, da bo prišlo do zakasnitve izdaje odločb).

Povezava do Zakona o interventnih ukrepih: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2670/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-odpravo-posledic-poplav-in-zemeljskih-plazov-iz-avgusta-2023-ziuopzp

 

S spoštovanjem,

mag. Maša Mlinarič, ravnateljica