KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Izbirni predmeti za šolsko leto 2020-21

PONUJENI IZBIRNI PREDMETI:

Ponujeni izbirni predmeti za šolsko leto 2020-21

Napotki za starše in učence o izbiri obveznih in neobveznih izbirnih predmetov

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

PREDSTAVITVE PREDMETOV:

Predmeti iz računalništva:

Urejanje besedil - UBE (za 7. razred)

Multimedija - MME (za 8. razred)

Računalniška omrežja - ROM (za 9. razred)

Robotika v tehniki - RVT (8. razred)

 

Predmeta iz astronomije:

Sonce, Luna in Zemlja

 

Predmeta iz tehnike in tehnologije:

Obdelava gradiv: LES

Obdelava gradiv: UMETNE MASE 


Predmeta iz kemije:

Poskusi v kemiji

Kemija v življenju

 

Šah:

Šahovske osnove

 

Tuji jeziki:

Neobvezni izbirni predmet Angleščina

Neobvezni izbirni predmet Hrvaščina

Hrvaščina

Nemščina

Ruščina 1

 

Ostalo:

Filmska vzgoja (novo v šol. letu 2019/2020)

Neobvezni izbirni predmet: Šport (novo v šol. letu 2019/2020)

Športni predmet ŠSP - 7. razred

Športni predmet ŠZZ - 8. razred

Športni predmeti  - 9. razred

Gledališki klub

Odkrivajmo preteklost svojega kraja

Verstva in etika

Šolsko novinarstvo

Sodobna priprava hrane

Turistična vzgoja

Likovno snovanje

Retorika