KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Kolegialni coaching

KOLEGIALNI COACHING                                                                                             

Področje posodabljanja: Poti do kreativnih in učinkovitih učnih okolij(ZRSŠ)
Leto začetka projekta: 2015

CILJI:

  1. Učenje in razvoj veščin kolegialnega coachinga
  2. Podpora kolegom, da bi znali izrabiti lastne potenciale in preseči omejitve, za lažje doseganje rezultatov
  3. Spodbujanje profesionalnega razvoja udeleženih
  4. Delo na sebi

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE (AR):
Kako spodbujati profesionalni razvoj učitelja s kolegialnim coachingom?

RAZISKOVALNA METODOLOGIJA:
Akcijsko raziskovanje lastne prakse ( po Elliott)

OPIS DOSEDANJIH AKTIVNOSTI:

Etapni cilj 1.AR: Učenje in razvoj veščin kolegialnega coachinga

Namen:Razvijati in razviti zavezništvo in sodelovanje med udeleženci projekta in s tem krepiti vzajemno podporo pri doseganju želenih rezultatov in ciljev.

1. Kratek opis zadnjega akcijskega kroga (AR):


Srečanja projektne skupine spodbujajo rabo veščin kolegialnega coachinga. Srečanja so jasno strukturirana z namenom spoznavanja in utrjevanja veščin kolegialnega coachinga. Udeleženci projektne skupine se v 1 AR izpopolnjujejo  po metodi GROW in iščejo poti, kako reševati probleme oz. izzive. Sledi preizkušanje ob vnosu teoretične podlage coachinga.

 

 

 

2. Dosedanja spoznanja in ugotovitve:

  1. Proces kolegialnega coachinga omogoča fokus odgovornosti na zgolj tistega, ki ima problem.
  2. Proces kolegialnega coachinga spodbuja aktivno vlogo »klienta«. Gre za ciljno usmerjenost, da se udeleženci aktivirajo.
  3. Veščine postavljanja vprašanj, omogočajo širši zorni kot in samorefleksivni pogled »klienta« z namenom samoregulacije vedenja.
  4. »Tarnanja in obtoževanja« se v kolegialnim coaching nadomestijo s konstruktivnim pogovorom.
  5. V kolegialnem coachingu se izogibamo receptov, nasvetov, sugestij in interpretacij.

 

SODELUJOČI (2018-19): A. Gorjup, K. Strehar, P. Korošec, M. Mlinarič