KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Nacionalno preverjanje znanja

Informacije za učence in starše 6. in 9. razreda

KAJ JE TO?
Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu
drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

ZAKAJ?
Cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s katero želimo:
• prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
• razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

PRIJAVA…
Za učence 6. in 9. razreda je NPZ OBVEZNO in se ni potrebno prijaviti.

PREDMETI?

DATUMI OPRAVLJANJA NPZ v šolskem letu 2018-19
6. razred
Predmet MATEMATIKA SLOVENŠČINA ANGLEŠČINA
Datum Četrtek, 9.5. 2019 Torek, 7.5. 2019 Ponedeljek, 13.5. 2019
Čas 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30
9. razred
Predmet MATEMATIKA SLOVENŠČINA

3.PREDMET - FIZ

Datum Četrtek, 9.5. 2019 Torek, 7.5. 2019 Ponedeljek, 13.5.2019
Čas 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30
Kaj pa dovoljeni pripomočki?

Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve.

Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve.


KAKO POTEKA NPZ…?

• NPZ poteka v obliki pisnega preizkusa znanja.
• Čas reševanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora.
• Na dan preverjanja pridejo učenci v šolo 20 minut pred začetkom preverjanja (ob 8.10 uri), na oglasni deski preverijo v katero skupino oz. učilnico so razvrščeni. Na vratih učilnice bo visel tudi sedežni red, ime nadzornega učitelja in poimenski seznam učencev.
• Učenci počakajo pred učilnico nadzornega učitelja.
• Nadzorni učitelj bo preveril prisotnost ter razdelil naloge in obrazce za točkovanje, kamor boste nalepili številčno kodo.
• Namig: pišite čitljivo, natančno preberite navodila, ob napačnem odgovoru zapišite pravilen odgovor in prečrtajte napačnega, svoje odgovore na koncu znova preverite, izkažite svoje znanje.
• Po končanem preverjanju NPZ poteka pouk po urniku.

DOSEŽKI NPZ
• NPZ je dodatna informacija o znanju učencev.
• V skladu s koledarjem NPZ bodo učenci pri pouku seznanjeni z dosežki in imeli možnost vpogleda v ovrednotene naloge. Isti dan lahko tudi starši opravijo vpogleda v ovrednotene naloge, če to želijo.
• Učenci prejmete obvestilo o dosežkih NPZ za učence 9.razred 14.6.2019 ob spričevalu ter za učence 6. razreda 24.6.2019

 

MOŽNOST VPOGLEDA  Učenci in starši imajo možnost elektronskega vpogleda na http://npz.ric.si/, potrebni sta šifra in EMŠO učenca. Za učence 9. razreda bo omogočen vpogled od 3.6.2019 dalje, za učence 6. razreda pa od 6.6.2019 dalje. Vpogled za starše učencev, 6. oz. 9. razreda, isti dan po predhodni najavi šolski pedagoginji med 12. in 14. uro.

RAZPORED VPOGLEDA v NPZ: 

 

VPOGLED V NALOGE NPZ         9.razred                                              Ponedeljek, 3.6.2019

 

Prostor: RAČUNALNICA

Razred/

Učitelj, ki menja

ŠOLSKA ura

Ura

Predmet /

Učitelj, ki interpretira

 

 

 

MAT

SLJ

FIZ

9.A

Kampos

Kampos

1.  + 2.

8:20-8:50

Seničar

 

 

8:50-9:20

 

Koritnik

 

9:20-9:50

 

 

Vidic Klopčič

9.C

Stepišnik

Kampos

3. +  4.

10:15-10:45

Paradiž

 

 

10:45-11:15

 

Mežan

 

11:15-11:45

 

 

Vidic Klopčič

9.B

Kampos

Repič

5. + 6.

11:55-12:25

Cencelj

 

 

12:25-12:55

 

Preglau Ostrožnik

 

12:55-13:25

 

 

Vidic Klopčič

 

POTEK VPOGLEDA:

1.    V računalnici je prisoten učitelj, ki ima oddelek že na stalnem urniku  in se zamenjata z učiteljem, ki interpretira rezultate NPZ.

2.    Učitelj, ki interpretira rezultate NPZ si pred tem pridobi potrebno gradivo (navodila).

3.    Pedagoginja poskrbi za izpise rezultatov NPZ.

 

POZOR!

9.B ima dodatno 6.uro – razrednik opozori učence.

 

 

 

VPOGLED V NALOGE NPZ  6. razred                                                 ponedeljek,  10.6.2019

 

Prostor: RAČUNALNICA

Razred

/ Učitelj, ki menja

ŠOLSKA ura

Ura

Predmet

/ Učitelj, ki interpretira

 

 

 

MAT

SLJ

TJA

6.A

Stepišnik

Čebulj Hočevar

1.  + 2.

8:20-8:50

Milinković

 

 

8:50-9:20

 

Čebulj

 

9:20-9:50

 

 

Mežan

6.B

Mežan

Preglau Ostrožnik

3. +  4.

10:15-10:45

Paradiž

 

 

10:45-11:15

 

Gorjanc

 

11:15-11:45

 

 

Povhe

 

POTEK VPOGLEDA:

1.    V računalnici je prisoten učitelj, ki ima oddelek že na stalnem urniku  in se zamenjata z učiteljem, ki interpretira rezultate NPZ.

2.    Učitelj, ki interpretira rezultate NPZ si pred tem pridobi potrebno gradivo.

3.    Pedagoginja poskrbi za izpise rezultatov NPZ.

 

http://www.ric.si/mma/2016%20Informacije%20slo%2015/2014082707270736/) Več informacije o NPZ najdete v brošuri Nacionalno preverjanje znanja – "Informacije za učence in starše"

ter na spletni strani Ric-a (www.ric.si)

Republiški izpitni center

 

                                                                                                                             Pripravila: Maša Mlinarič