KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Nacionalno preverjanje znanja

Informacije za učence in starše 6. in 9. razreda

KAJ JE TO?
Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu
drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.

ZAKAJ?
Cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s katero želimo:
• prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
• razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

PRIJAVA…
Za učence 6. in 9. razreda je NPZ OBVEZNO in se ni potrebno prijaviti.

PREDMETI?

DATUMI OPRAVLJANJA NPZ v šolskem letu 2017-18
6. razred
Predmet MATEMATIKA SLOVENŠČINA ANGLEŠČINA
Datum Ponedeljek, 7.5. 2018 Petek, 4.5. 2018 Sreda, 9.5. 2018
Čas 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30
9. razred
Predmet MATEMATIKA SLOVENŠČINA

3.PREDMET - TIT

Datum Ponedeljek, 7.5. 2018 Petek, 4.5. 2018 Sreda, 9.5. 2018
Čas 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30 8.30 - 9.30
Kaj pa dovoljeni pripomočki?

Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve, svinčnik, radirka, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve.

Črno ali modro nalivno pero ali kemični svinčnik modre ali črne barve.


KAKO POTEKA NPZ…?

• NPZ poteka v obliki pisnega preizkusa znanja.
• Čas reševanja pri posameznem predmetu je 60 minut brez odmora.
• Na dan preverjanja pridejo učenci v šolo 20 minut pred začetkom preverjanja (ob 8.10 uri), na oglasni deski preverijo v katero skupino oz. učilnico so razvrščeni. Na vratih učilnice bo visel tudi sedežni red, ime nadzornega učitelja in poimenski seznam učencev.
• Učenci počakajo pred učilnico nadzornega učitelja.
• Nadzorni učitelj bo preveril prisotnost ter razdelil naloge in obrazce za točkovanje, kamor boste nalepili številčno kodo.
• Namig: pišite čitljivo, natančno preberite navodila, ob napačnem odgovoru zapišite pravilen odgovor in prečrtajte napačnega, svoje odgovore na koncu znova preverite, izkažite svoje znanje.
• Po končanem preverjanju NPZ poteka pouk po urniku.

DOSEŽKI NPZ
• NPZ je dodatna informacija o znanju učencev.
• V skladu s koledarjem NPZ bodo učenci pri pouku seznanjeni z dosežki in imeli možnost vpogleda v ovrednotene naloge. Isti dan lahko tudi starši opravijo vpogleda v ovrednotene naloge, če to želijo.
• Učenci prejmete obvestilo o dosežkih NPZ.

 

MOŽNOST VPOGLEDA  Učenci in starši imajo možnost elektronskega vpogleda na http://npz.ric.si/, potrebni sta šifra in EMŠO učenca. Za učence 9. razreda bo omogočen vpogled od 29.5. 2018 dalje, za učence 6. razreda pa od 5.6.2018 dalje. Vpogled za starše učencev, 6. oz. 9. razreda, isti dan po predhodni najavi šolski pedagoginji med 12. in 14. uro.

RAZPORED VPOGLEDA v NPZ:

VPOGLED V NALOGE NPZ  9. razred                                                               torek,   29.5. 2018

 

Prostor: RAČUNALNICA

Razred

ŠOLSKA ura

Ura

Predmet

Predmet

Predmet

 

 

 

MAT

SLJ

TIT

 

9.A

1.  + 2.

8:20-8:50

 

 

SENIČAR

8:50-9:20

 

KORITNIK

 

9:20-9:50

VIDIC KLOPČIČ

 

 

 

9.B

3. +  4.

10:15-10:45

CENCELJ

 

 

10:45-11:15

 

ARH

 

11:15-11:45

 

 

PARADIŽ

 

9.C

5. + 6.

11:55-12:25

OSOLNIK

 

 

12:25-12:55

 

 

SENIČAR

12:55-13:25

 

JERIČ VRHOVNIK

 

 

 

VPOGLED V NALOGE NPZ  6. razred                                                             torek,   5.6.2018

 Prostor: RAČUNALNICA

Razred

ŠOLSKA ura

Ura

Predmet

Predmet

Predmet

 

 

 

MAT

SLJ

TJA

 

6.A

1.  + 2.

8:20-8:50

 

GORJUP

 

8:50-9:20

OSOLNIK

 

 

9:20-9:50

 

 

POVHE

 

6.B

3. +  4.

10:15-10:45

 

 

POVHE

10:45-11:15

 

VRHOVNIK JERIČ

 

11:15-11:45

SENIČAR

 

 

 

6.C

5. + 6.

11:55-12:25

 

 

STANOVNIK

12:25-12:55

 

PREGLAU OSTRŽNIK

 

12:55-13:25

STREHAR

 

 


http://www.ric.si/mma/2016%20Informacije%20slo%2015/2014082707270736/
) Več informacije o NPZ najdete v brošuri Nacionalno preverjanje znanja – "Informacije za učence in starše"

ter na spletni strani Ric-a (www.ric.si)

Republiški izpitni center

 

                                                                                                                             Pripravila: Maša Mlinarič