KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Svet šole

MANDATNO OBDOBJE ( 4 LETA ): 5.3.2017 – 4.3.2021

PREDSEDNIK: TJAŠA KAMPOS

NAM. PREDSEDNIKA: MAŠA MLINARIČ

SESTAVA:
PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH (5)

TJAŠA KAMPOS
MAŠA MLINARIČ
LIDIJA BLAŽEJ
DADA STRLE
BOJANA VODNJOV


PREDSTAVNIKI STARŠEV (3)

MIHA JURAS
MIHAELA SOMRAK
PATRICIJA VRBOLE


PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA (3)

ANDREJA KORBAR KORENČAN
ALMA NOVLJAN
MIHA KOLENC

ZAPISNIKI 2017-2021:

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 9. seje

Zapisnik 10. seje

Zapisnik 11. seje

Zapisnik 12. seje

PRISTOJNOSTI:
DOLOČA 48. ČLEN ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VI (UR.L.RS ŠT. 16/2007, 36/2008, 58/2009):

  • sprejema in spremlja letni delovni načrt šole, vzgojni načrt, pravila šolskega reda, pravila šolske prehrane, obravnava razna poročila, samoevalvacijsko poročilo;
  • imenuje in razrešuje ravnatelja;
  • sklepa o poslovnem uspehu zavoda, ustanovi šolski sklad, imenuje pritožbeno komisijo;
  • opravlja druge naloge po zakonu.

RAZVOJNI NAČRT

KODEKS RAVNANJA ZAPOSLENIH V OSNOVNI ŠOLI VENCLJA PERKA