KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Kontakti uprava
ravnateljica PETRA KOROŠEC 01 729 8 302
pom. ravnateljice KARLINA STREHAR 01 729 8 305
tajnica VIZ VI DUŠANKA BERUS 01 729 8 300
041 651 095 
računovodstvo

DADA STRLE, računovodja
BARBARA ŽNIDERŠIČ, knjigovodja 

01 729 8 306

01 729 8 303

svetovalna služba NATAŠA FABJANČIČ, psiholog
MAŠA MLINARIČ, pedagog 
01 729 8 308
01 729 8 307 
dodatna strokovna pomoč

NATAŠA VANČEK, spec. pedag.
BOJANA VODNJOV, soc. pedag.
IVANKA BIDER PETELIN, defektolog

01 729 8 304
01 729 8 300  
zbornica   01 729 8 309
knjižnica ŠTEFKA ZORE 01 729 8 310
računalniška učilnica ROBERT OSOLNIK, org. informac. dejavnosti 01 729 8 311
organizator prehrane ANJA NOVAK /nadomešča: ROMANA ANA DOLENC 01 729 8 312

notranja pooblaščena oseba

za varstvo osebnih podatkov

BARBARA ŽNIDERŠIČ (barbara.znidersic@guest.arnes.si) 01 729 8 303
kabinet/telovadnica   01 729 8 313
kuhinja   01 729 8 315
kabinet podaljš. bivanje   01 729 8 316
hišnik   01 729 8 314
031 651 095 
telefax   01 729 8 320
e-mail os.vp-domzale@guest.arnes.si
odjava prehrane preko eAsistenta ali na telefon 729 8 300 oz. 041 651 095
spletna stran http://www.os-vperka.si