KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Vpis v prvi razred

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

VPIS v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. V letošnjem šolskem letu bomo vpisovali novince v torek, 5.2. 2019 (dopoldne od 8h -12h  ter popoldne od 15h - 18h) in v sredo, 6.2. 2019 (dopoldne od 8h-12h). Otroci oz. njihovi starši dobijo vabilo o vpisu na dom. Pri vpisu starši preverite sledeče podatke o vašem otroku: ime, priimek, naslov in EMŠO ter podatke o starših (ime, priimek, naslov, telefonska številka).

Starši in bodoči prvošolci vabljeni na INFORMATIVNO SREČANJE in DELAVNICE za otroke, ki bo v ponedeljek, 28.1.2019 ob 17. uri v projekcijki dvorani šole. Za bodoče prvošolce bomo pripravili delavnice. Vabljeni!

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).

Vpisujemo učence iz našega šolskega okoliša. V primeru, da bi želeli vpisati otroka na našo šolo, pa ne stanujete v našem šolskem okolišu, morate vpis opraviti na osnovni šoli, na katero sodite, na našo šolo pa naslovite vlogo za prepis, v kateri navedete vse podatke o otroku in starših ter razloge za to.

PREŠOLANJE IN PREPIS
Poteka skozi celo šolsko leto. Starši na matični šoli najavite odhod oz. obvestite šolo ter na oddate vlogo za prepis na našo šolo, v kateri navedete osnovne podatke o otroku (ime, priimek, naslov, EMŠO), podatke o dosedanjem šolanju (razred, šola, uspeh) ter podatke o starših (ime, priimek, naslov, telefon). Šola obravnava vlogo in pisno obvesti starše.

UČENCI PRISELJENCI IZ DRUGIH DRŽAV
So učenci, ki se k nam prešolajo iz tujine. Starši pri pedagoginji vložijo vlogo za nadaljevanje šolanja na naši šoli, v kateri navedejo osnovne podatke o otroku (ime, priimek, datum rojstva), podatke o dosedanjem šolanju (šola, razred, uspeh) ter podatke o starših (ime, priimek, naslov, telefon).

Dodatne informacije: