KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Torek, 19.5.2020 

4. RAZRED

 

4. A

4. B

4. C

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

 

5. RAZRED

 

5. A

5. B

5. C

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

ŠPORT

ŠPORT

ŠPORT

 

  

6. RAZRED

 

6. A

6. B

6. C

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

NARAVOSLOVJE

NARAVOSLOVJE

NARAVOSLOVJE

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

 

 

 

7. RAZRED

 

7. A

7. B

7. C

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

NARAVOSLOVJE

NARAVOSLOVJE

NARAVOSLOVJE

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

 

 

 

8. RAZRED

 

8. A

8. B

8. C

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

GEOGRAFIJA

GEOGRAFIJA

GEOGRAFIJA

 

 

 

9. RAZRED

 

9. A

9. B

9. C

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

GEOGRAFIJA

GEOGRAFIJA

GEOGRAFIJA

 

 

 

 

 

 

IZBIRNI PREDMETI

 

ŠAHOVSKE OSNOVE

LIKOVNO SNOVANJE 1

LIKOVNO SNOVANJE 2

ŠPORT ZA ZDRAVJE

ŠPORT ZA SPROSTITEV

IZBRANI ŠPORT - ODBOJKA

NUM - LUTKE

NEMŠČINA 1

NEMŠČINA 2

 

NEMŠČINA 3

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - NEMŠČINA

 

 

 

 

 

OSTALE DEJAVNOSTI

 

UČIMO SE SLOVENSKO

BRALNA ZNAČKA

ŠOLSKA KNJIŽNICA

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

ŠIVILJSKA DELAVNICA

DODATNI KROŽEK

IDEJNICE SOCIALNE PEDAGOGINJE

 

 

 

PODALJŠANO BIVANJE

 

OPB 1

OPB 2

OPB 3

OPB 4

OPB 5

OPB 6

OPB 7

OPB 8

OPB 9

OPB 10

OPB 11

OPB 12