Dnevna obvestila šole
KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

PREPOVEDANO SNEMANJE - OBVESTILOSpoštovani starši in učenci,

pri izvajanju pouka na daljavo smo ugotovili, da določeni starši in/ali učenci, iz kakršnegakoli razloga, snemajo izvajanje pouka na daljavo in ostalo komunikacijo, ti posnetki pa nemalokrat pristanejo na spletnih straneh.

Pooblaščena pravna oseba za varstvo podatkov je podala pravno mnenje. Navajamo pomembnejše odstavke, ki smo jih šolski zavodi prejeli.

»Opozorilo pooblaščene osebe za varstvo podatkov poudarja, da snemanje učitelja pri podajanju učne snovi ali izvedbe sestanka, predstavlja njegovo delovno okolje. Snemanje učitelja v njegovem delovnem okolju, brez njegove vednosti in soglasja, ne glede na razlog, ni dopustno in pomeni prekomerno ter posledično nezakonito obdelavo osebnih podatkov.«

 

»Snemanje pogovorov, razprav posameznikov na različnih sestankih in snemanje izvajanja pouka na daljavo, ob odsotnosti zakonskega temelja, ni dopustno in je (za zakonito obdelavo osebnega podatka) potrebna vnaprejšnja privolitev udeleženih posameznikov. Pravica do varstva osebnih podatkov temelji na možnosti posameznika, da sam odloča, komu in za katere namene bo prepustil določene svoje osebne podatke. V primeru snemanja izvajanja pouka na daljavo, sestankov in podobno, morajo biti udeleženi posamezniki o morebitnem snemanju predhodno obveščeni oz. seznanjeni, predvsem pa morajo biti obveščeni o tem, kdo bo upravljavec takšnih posnetkov, za katere namene se bodo posnetki uporabljali, koliko časa se bodo shranjevali, kdo bo eventualni uporabnik teh posnetkov ipd.«

»Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, je opredeljeno tudi kot kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja, skladno z določili 138. člena Kazenskega zakonika.«

 

Spoštovani starši in učenci, v izogib morebitnim varnostnim incidentom, vas obveščamo, da zgoraj opisana početja niso dovoljena tako z vidika šolskega reda kot tudi z vidika državno pravne zakonodaje. Šola bo zoper kršitelja varstva osebnih podatkov primorana ukrepati.

 

V želji, da do incidentov ne bo prihajalo, vas lepo pozdravljamo in vam želimo vse dobro.

 

Vodstvo šole