KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Pedagoginja

mag. Maša Mlinarič, univ.dipl.ped.

telefon: dosegljiva na telefon 01/729-83-07

Kdaj do pedagoginje?
Kadar se učenci in starše znajdejo v težavah, doma ali v šoli, ko niso kos učenju in zahtevam šole poiščejo pomoč pri šolski pedagoginji. Večkrat pa učenci sami pridejo na klepet in po nasvet v dobrih dnevih, ko problemi še niso zrasli.

Kako do stika s pedagoginjo?
Šolska pedagoginja je dnevno prisotna. Zaželjeno je, da se starši pred obiskom tudi predhodno najavite po telefonu in se tako izognete nepotrebnemu čakanju. V času popoldanskih govorilnih ur je pedagoginja prisotna ob ponedeljkih, sicer pa po dogovoru.  Za učence pa so vrata vedno odprta!

Delo pedagoginje zajema:

 • VPIS V ŠOLO*
 • POMOČ OB UČNIH IN DRUGAČNIH TEŽAVAH
 • DODATNA STROKOVNA POMOČ IN POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI VZGOJNIMI IN IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI
 • TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ OTROKA
 • NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA (NPZ)
 • PRIZNAVANJE IN VREDNOTENJE IZOBRAŽEVANJA, INTEGRACIJA TUJCEV *
 • SODELOVANJE S STARŠI, ŠOLA ZA STARŠE
 • TIMSKO DELO Z UČITELJI, SPODBUJANJE DRUGAČNIH DIDAKTIČNIH PRISTOPOV
 • SPREMLJANJE IN VODENJE PROJEKTOV
 • UDEJANJE VZGOJNEGA KONCEPTA
 • CENTRALNA EVIDENCA UDELEŽENCEV VID