KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

Osnove izvajanja prve pomoči na OŠ Venclja Perka


V petek, 6. oktobra 2017, smo se učenci devetih razredov OŠ Venclja Perka v okviru dnevov dejavnosti ter ob evropskem dnevu oživljanja, ki ga obeležujemo 16. oktobra, pod mentorstvom vodje dneva dejavnosti mag. Tjaše Kampos udeležili predavanja in delavnic z vsebino Osnove izvajanja prve pomoči. Tehniški dan je trajal pet šolskih ur, potekal je v več učilnicah. Izvajalci tehniškega dne so bili ravnateljica ga. Petra Korošec, učiteljica ga. Lidija Blažej ter zunanji izvajalci iz Območnega združenja rdečega križa Domžale: g. Erik Juhant, predavatelj - reševalec v ZD Domžale ter ga. Viktorija Capuder, ga. Majda Mernik in g. Peter Nemec, ki se jim za njihovo sodelovanje na dnevu dejavnosti iskreno zahvaljujemo.

V uvodnem predavanju nam je gospod Juhant povedal, da je prva pomoč takojšnja  zdravstvena oskrba, ki jo dobi poškodovanec ali nenadno oboleli ali zastrupljeni na kraju dogodka in čim prej po dogodku in je opravljena s preprostimi pripomočki, ki jih imamo v tem trenutku na voljo, torej z improvizacijo, in traja toliko časa, dokler ne prispe strokovna pomoč. Gospod Juhant je ob tem poudaril pomen verige preživetja. Pomembno je, da noben člen v verigi preživetja ne popusti, kajti le hitra in pravilna prva pomoč reši življenje.   

V Sloveniji dolžnost dajanja prve pomoči opredeljuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da je vsakdo dolžan poškodovanemu ali obolelemu v nujnem primeru po svojih močeh in sposobnostih nuditi prvo pomoč in mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči.

Po uvodnem predavanju smo se učenci razdelili v več skupin in pričeli s praktičnimi delavnicami.

Na prvi delavnici smo se seznanili s temeljnimi postopki oživljanja in uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja. Vsi učenci smo na lutki praktično izvajali stise prsnega koša in dajali vpihe umetnega dihanja ter uporabili zunanji električni defibrilator.

Na drugi delavnici so nam izvajalci delavnic predstavili pomembne položaje v prvi pomoči (položaj za nezavestnega) in nas seznanili z načini povijanja ran.

Zadnja delavnica je bila namenjena zaustavljanju krvavitev pri prvi pomoči. Gospod Juhant je poudaril, da način, s katerim bomo zaustavili krvavitev, izberemo glede na vrsto rane in jakost krvavitve. Vsi učenci smo za vajo naredili kompresijsko obvezo in Esmarchovo prevezo, ki je bila zelo boleča.

Ob zaključku tehniškega dne smo učenci izvajalcem delavnic lahko zastavili vprašanja, izrazili svoje mnenje in vtise. Ga. Kampos se je v imenu šole in učencev zahvalila izvajalcem delavnice za udeležbo in predajo znanja.

Z dajanjem prve pomoči bomo poškodovancu ali nenadno obolelemu lahko rešili življenje oziroma preprečili ali vsaj omilili posledice. Ne nudenje prve pomoči, nevednost ali neznanje ne morejo biti opravičilo niti za laika, saj štejemo prvo pomoč v temeljni minimum znanja. Temeljni minimum znanja pa smo si dolžni pridobiti in obnavljati sami. Nudenje pravočasne in pravilne prve pomoči ni tako samo državljanska in moralna dolžnost posameznika, temveč gotovo tudi največja čast, ki jo lahko izkažemo sočloveku.

 

Sara Špelko, učenka 9. b razreda, OŠ VENCLJA PERKA