Dnevna obvestila šole
KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

PONEDELJEK, 11.1.20211. RAZRED

 

1. A

1. B

1. C

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - ANGLEŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - ANGLEŠČINA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - ANGLEŠČINA

 

 

2. RAZRED

 

2. A

2. B

2. C

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SPOZNAVANJE OKOLJA

SPOZNAVANJE OKOLJA

SPOZNAVANJE OKOLJA

 

 

3. RAZRED

 

3. A

3. B

3. C

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

SPOZNAVANJE OKOLJA

SPOZNAVANJE OKOLJA

SPOZNAVANJE OKOLJA

 

 

4. RAZRED

 

4. A

4. B

4. C

4. Č

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

 

5. RAZRED

 

5. A

5. B

5. C

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

MATEMATIKA

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

GLASBENA UMETNOST

 

 

6. RAZRED

 

6. A

6. B

6. C

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST

 

7. RAZRED

 

7. A

7. B

7. C

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

ANGLEŠČINA

LIKOVNA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST

LIKOVNA UMETNOST

 

 

 

8. RAZRED

 

8. A

8. B

8. C

ZGODOVINA

ZGODOVINA

ZGODOVINA

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

FIZIKA

FIZIKA

FIZIKA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

 

 

 

9. RAZRED

 

9. A

9. B

9. C

ZGODOVINA

ZGODOVINA

ZGODOVINA

KEMIJA

KEMIJA

KEMIJA

 

IZBIRNI PREDMETI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 

IZBRANI ŠPORT - ODBOJKA

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

ŠPORT ZA SPROSTITEV

GLEDALIŠKI KLUB

TURISTIČNA VZGOJA

NEMŠČINA 2

FILMSKA VZGOJA: IGRANI FILM

UREJANJE BESEDIL

OBDELAVA GRADIV LES

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET - LIKOVNA