KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

PROŠNJA ZA DONACIJO


Spoštovani,


na vas se obračamo s prošnjo za donatorsko sodelovanje.


Na šoli letos obeležujemo 40. obletnico položitve temeljnega kamna za obstoječo šolsko stavbo. Ob tej priložnosti organiziramo dobrodelno prireditev »Pokaži, kaj znaš – za dober namen!«, na kateri bodo nastopili naši učenci in širši javnosti predstavili svoje plesne, pevske, glasbene in druge talente. Rdeča nit prireditve so prijateljstvo, medsebojno sodelovanje ter zgodovina šole. Na to temo se bodo na prireditvi tudi podeljevale nagrade za najboljše literarne in likovne prispevke učencev. Prireditev bo v torek, 27. novembra 2018, ob 18. uri v KD Franca Bernika v Domžalah.


Denarna sredstva, zbrana pri tem projektu, bodo namenjena dvema odličnima predlogoma učencev, učiteljev in staršev: posodobitvi šolske knjižnice in nagrajevanju učnih dosežkov učencev naše šole. Delno bodo sredstva namenjena tudi za izvedbo same prireditve, na kateri med drugim načrtujemo tisk priložnostne tiskovine ter koledarja z literarnimi in likovnimi prispevki učencev, tisk programskih listov, pogostitev predvidoma 200 oseb ob koncu prireditve, nagrade za literarni in likovni natečaj. Pri projektu bo sodelovalo predvidoma 50 učencev.


Z željo, da bi zbrali čim več finančnih sredstev in da bi organizacija prireditve čim lepše uspela, vas vljudno vabimo k materialni oziroma finančni podpori. Donirana denarna sredstva lahko nakažete na transakcijski račun SI56 0122 3603 0649 585, pri NLB d. d. (BSLJSI2X), sklic: SI00-500-271118, namen »DONACIJA 271118«.


Na prireditev bomo povabili tudi najvišje predstavnike Republike Slovenije in župana Občine Domžale ter svojce Venclja Perka, poskušamo pa zagotoviti tudi dobro medijsko pokritje prireditve. Donatorje bomo objavili na Facebook strani projekta, v priložnostni tiskovini, na koledarju in na prireditvi sami.


Več informacij: mag. Patricija Verbole, vodja projekta, e-naslov: info.hisasmeha@gmail.com.
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

 

Z lepimi pozdravi


Petra Korošec l.r., ravnateljica