KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

TEHNIŠKI DAN – petek, 17. 11. 2017


OPOZORILO- Ta dan je za vse učence in učitelje brezplačen zajtrk(od 8.25 do 8.40) učenci reditelji pripravijo mize v jedilnici ob 8.20 uri.

TEMA: ŽIVIM  ZDRAVO

VODJA: Jelka Lesar

RAZRED: 6.A, 6.B, 6.C

Učenci bodo razdeljeni v 4 skupine in bodo vse ure pri dodeljenem sodelujočem učitelju.

Sodelujoči učitelji:  Jelka Lesar, Andreja Mežan 1.,2. uro in Tomaž Stanovnik 3.,4.,5. uro , Klemen Stepišnik,  Vrhovnik Jerič Nataša

1. Jelka Lesar - PRIPRAVA JEDI IZ  SADJA ALI ZELENJAVE   praktična učilnica GOS ŠT.40/ jedilnica

2. Andreja Mežan 1.,2. ura– RECEPTI V ANGLEŠKEM JEZIKU (sadne ali zelenjavne jedi) in Tomaž Stanovnik 3.,4., in 5. ura

3. Jerič Nataša – STARE KUHARSKE KNJIGE   (poudarek na pravopisu)  

4. Klemen Stepišnik - KULTURA OBNAŠANJA PRI JEDI (okrogla miza)

 

Ura   

  

Skupina 1 (št. 40)

Prakt. učilnica GOS

Skupina 2 (št. 105)

Skupina 3 (št. 87)

Skupina 4 (št. 91)

 

1. ura 

 8.20 -  9.05

 

Lesar

DEJAVNOSTI V RAZREDU

Mežan

DEJAVNOSTI V RAZREDU

Vrhovnik Jerič

DEJAVNOSTI V RAZREDU

Stepišnik

DEJAVNOSTI V RAZREDU

 

2. ura  

9.10 -  9.55

 

Lesar

DEJAVNOSTI V RAZREDU

Mežan

DEJAVNOSTI V RAZREDU

Vrhovnik Jerič

DEJAVNOSTI V RAZREDU

Stepišnik

DEJAVNOSTI V RAZREDU

 

3. ura

 10.15 -  11.00

 

Lesar

DEJAVNOSTI V RAZREDU

Stanovnik

DEJAVNOSTI V RAZREDU

Vrhovnik Jerič

DEJAVNOSTI V RAZREDU

Stepišnik

DEJAVNOSTI V RAZREDU

 

4. ura

11.05 -  11.50

 

Lesar

POHOD OB KAMNIŠKI BISTRICI 

Stanovnik

POHOD OB KAMNIŠKI BISTRICI 

Vrhovnik Jerič

POHOD OB KAMNIŠKI BISTRICI 

Stepišnik

POHOD OB KAMNIŠKI BISTRICI 

 

5. ura

11.55 -  12 40

 

Lesar

POHOD OB KAMNIŠKI BISTRICI 

Stanovnik

POHOD OB KAMNIŠKI BISTRICI 

Vrhovnik Jerič

POHOD OB KAMNIŠKI BISTRICI 

Stepišnik

POHOD OB KAMNIŠKI BISTRICI 

 

 

TEHNIŠKI DAN – petek, 17. 11. 2017

Ob 11.15 ZBOR SAMO ZA 6. RAZRED PRED ŠOLO PRED VHODOM NA RAZREDNI STOPNJI  -  POHOD OB KAMNIŠKI BISTRICI

Prihod nazaj v šolo ob 12.40 uri.

CILJI: UČENCI

6. razred

 • · pripravijo jedi iz sadja po receptih iz starih kuharskih knjig;
 • · v besedi in risbi utemeljijo pomen kulture obnašanja pri jedi;
 • · zapišejo  recepte za pripravo zdravih  jedi iz sadja in zelenjave v tujem jeziku;
 • · hodijo ali tečejo  za zdravo življenje
 • · Zapišejo  recepte zdravih jedi s poudarkom na pravopisu.

UČENCI PRINESETE S SEBOJ COPATE, PISALA, BARVNE SVINČNIKE, ZVEZEK ZA SLJ,ZGO IN TJA.

SKUPINA UČENCEV UČITELJICE LESAR MORA IMETI S SEBOJ PREDPASNIKE.

Seznam učencev po skupinah(samo 6.r) bo objavljen v četrtek, 16. 11. 2017 na oglasni deski v šoli.

UČENCI 6. RAZREDOV  POČAKATE  PRED RAZREDI NA UČITELJE IN SKUPAJ GRESTE ORGANIZIRANO  NA TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  ob 8.25 uri.

REDITELJI PRIDEJO V JEDILNICO 5 MINUT PREJ.

_________________________________________________________________

TEHNIŠKI DAN – PETEK, 17. 11. 2017

TEMA: ŽIVIM  ZDRAVO

VODJA: Jelka Lesar

RAZRED: 7.A,7.B, 7.C

Učenci bodo razdeljeni po oddelkih .

UČENCI 7. RAZREDOV  POČAKATE PRED RAZREDI NA UČITELJE IN SKUPAJ GRESTE ORGANIZIRANO  NA TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  ob 8.25 uri.

REDITELJI PRIDEJO V JEDILNICO 5 MINUT PREJ.

 

 

Sodelujoči učitelji:  Jože Koritnik, Tanja Povhe,Meta Pirnat, Bojan Bokalič , Marjana Čebulj, Maša Mlinarič in zunanji sodelavci

1. Tanja Povhe 1.,2.,3.,in 4. uro - RECEPTI V ANGLEŠKEM JEZIKU (sadne ali zelenjavne jedi)

2. Bojan Bokalič in Meta Pirnat 5. in 6. ura– Gibanje in zdravje

TEHNIŠKI DAN – petek, 17. 11. 2017

3. Jože Koritnik1. In2. ura– PRAVOPIS » RECEPTI  ZA SADNE IN ZELENJAVNE JEDI IZ STARIH KUHARSKIH KNJIG«

4. Marjana Hočevar Čebulj 3.,4.,5. In 6. ura- KULTURA OBNAŠANJA PRI JEDI (izdelava plakatov in obvestil za kulturnejše obnašanje)

5. Petra Paradiž, Jože Račič, Gorazd Klep, Slavko Švegelj, Maša Mlinarič –kot tehnična podpora v projekciji  in zunanji sodelavci – Safe.si  »DRUŽABNA OMREŽJA IN ZAŠČITA ZASEBNOSTI NA SPLETU«

Safe.si  -TOČKA OBVEŠČANJA O VARNI RABI INTERNETA IN MOBILNIH NAPRAV ZA OTROKE, NAJSTNIKE, STARŠE IN UČITELJE

 

UR

1. skupina  7.a

2. skupina  7.b

3. skupina  7.c

8.20-9.55

Petra Paradiž 1. ura

Gorazd Klep 2. ura

in zunanji mentor

(PROJEKCIJSKA DVOR.)

Tanja Povhe

Učilnica (št. 104

Jože Koritnik

Učilnica (št. 96)

 

10.15-11.50

Tanja Povhe

Učilnica (št. 104)

 

Jože Račič 3.ura

Petra Paradiž 4. ura

in zunanji mentor

(PROJEKCIJSKA DVOR.)

Marjana Čebulj

Učilnica (št. 118)

11.55-13.30

Bojan Bokalič

Meta Pirnat Radovič

VELIKA TELOVADNICA

Marjana Čebulj

Učilnica (št. 118)

Jože Račič 5.ura

Slavko Švegelj 6. ura

(5. ura)

 In zunanji mentor

(PROJEKCIJSKA DVOR.)

 

CILJI: UČENCI

7. razred

 • · Pogovor o pomenu zdravega zajtrka, o pomenu uživanju sadja in zelenjave pri vseh obrokih;
 • · zapišejo recepte za pripravo zdravih  jedi iz sadja in zelenjave v tujem jeziku;
 • · v besedi in risbi utemeljijo pomen kulture obnašanja pri jedi;
 • · pišejo recepte s poudarkom na  pravopisu » RECEPTI  ZA SADNE IN ZELENJAVNE JEDI IZ STARIH KUHARSKIH KNJIG«
 • · hodijo ali tečejo za zdravo življenje.
 • · Seznanijo se z možnostjo zaščite  zasebnosti na spletu.

 

UČENCI PRINESETE S SEBOJ COPATE, PISALA, BARVNE SVINČNIKE, ZVEZEK ZA SLJ IN TJA, športno opremo (7.a).