KONTAKT:

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

DŠ: SI16670884
e-mail: os.vp-domzale@guest.arnes.si
tel.: 729 8 300 , 729 8 301
fax: 729 8 320

2. otroški parlament, april 2013

Lara, predsednica OP, je pozdravila predstavnike razredov in napovedala temo obravnave UČENJE in UČNE NAVADE.
Udeleženci 2. šolskega otroškega parlamenta.
Učenci so predstavili izsledke raziskave o učenju in o učnih navadah v posameznih razredih.
Povabili smo goste, profesorice in učenke. Učenke so nam povedale, kašne so njihove delovne navade, kaj jih motivira za učenje. Profesorice so razložile, kako se same pripravljajo na pouk.
Na razredni stopnji so učenci radovedni in se radi učijo. Kam ta radovednost z leti izgine?
Sprejeli smo nekaj dogovorov in sklepov, ki jih bodo predstavniki šolskega parlamenta prenesli učencem in učiteljem.